Нови противоепидемични мерки влизат в сила в София

Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила на територията на София. Това става ясно от издадена заповед от директора на столичната РЗИ д-р Данчо Пенчев. Ето какво пише в нея:

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
област София – град, считано от 00:00 часа на 27.01.2022 г.:

 1. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и
  дейности със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения
  по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма при спазване на подхода със „Зелен
  сертификат“.
 2. Въвеждане на работно време до 22:00 часа при спазване на подхода със
  „Зелен сертификат“ за игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения
  по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за
  настаняване.
  II. Въвеждам следния режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата
  на територията на София – град за периода 24 – 30 януари 2022 г.:
 3. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от VII, X и XII клас.
 4. Преустановявам присъствения учебен процес за учениците от V, VI , VIII, IX и
  XI клас. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира
  със заповед на министъра на образованието и науката.
  II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще
  бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията
  на област София-град.
  III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Столична
  РЗИ.
  IV. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община, на министъра на
  образованието и науката, на министъра на вътрешните работи, на областния управител
  на област София-град – за създаване на необходимата организация за контрол по
  спазване на противоепидемичните мерки на територията на София-град.
  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на
  интернет страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София-град по реда
  на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като
  обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Вашият коментар