Община Пловдив обяви поръчка за екоуреди по проекта за безплатна подмяна на печките

Предстои сключване на договорите с одобрените 1700 кандидати, приемането на декларации продължава до септември 2023 г.

Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 6 010 устройства за битово отопление, с които безплатно ще бъдат подменени старите печки на дърва и въглища.

Проектът „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ се финансира чрез  ОП Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България. С неговата реализация се цели безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични варианти, за да се постигне съществено подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината като се намалят емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление.

Поръчката е с предмет за доставка, монтаж и гаранционно обслужване на уреди за отопление на електричество, природен газ, топлофициране, пелети и радиатори. Тя е на обща стойност 10 707 137,30 лв. без ДДС и е разделена на пет обособени позиции, както следва:

1. Климатици: 5 788 941,88 лв. без ДДС;

2. Пелетни системи: 3 839 941,71 лв. без ДДС;

3. Системи на природен газ: 612 454 лв. без ДДС.

4. Радиатори: 322 582,41 лв. без ДДС.

5. Осигуряване на шестима ОВК (отопление, вентилация и климатизация) специалисти: 143 217, 33 лв. без ДДС.

Прогнозните количества по първа обособена позиция са 3068 климатика, по втора –  1213 пелетни системи, по трета  – 183 системи на природен газ  и по четвърта обособена позиция – 1006 радиатора.

Броят на уредите е прогнозен и е за целия период на проекта, който приключва на 31.12.2023 г.

Наред с монтажа на новите уреди, е предвидено да бъде извършен и демонтаж и извозване на старите отоплителни устройства. За тези дейности ще бъде обявена допълнителна обществена поръчка. Старите уреди ще бъдат предадени за рециклиране, а получените средства ще бъдат инвестирани от общината в мерки за подобряване на качеството на въздуха.  

До момента по проекта са подадени над 2000 декларации на домакинства, които желаят да сменят старите си замърсяващи печки безплатно. От тях 1700 са одобрени и предстои да бъдат подписани договори, веднага след като бъде избран изпълнител за доставката на новите уреди.

Приемането на документи на желаещите продължава до септември 2023 г. Попълнените и подписани декларации се подават на място в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на Община Пловдив или се изпращат на e-mail: direkcia_ecologia@plovdiv.bg, като в отговор подателя ще получи входящ номер по декларацията.

Пловдивчани могат да се запознаят с Програмата и условията, при които ще се реализира проекта на сайта на общината ТУК

За автора

Коментари (1)

Вашият коментар