Община Пловдив стартира кампанията за прием в първи клас

Заявленията за първо класиране се приемат до 13 юни чрез електронната система.

Родителите на бъдещите първолаци вече могат да подават заявления за прием в училищата за учебната 2021/2022 г. За пета година приемът за първи клас в общинските училища на град Пловдив ще се осъществи чрез системата за електронно централизирано класиране и записване, разработената и внедрена от Община Пловдив през 2017 г.

На адрес priem.plovdiv.bg родителите на децата, родени през 2014 г. , могат да се регистрират и да подадат заявления за участие в първото класиране.  Моментът на подаване на заявлението няма тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок.

За първото класиране, което е на 15 юни 2021 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 13 юни 2021 г.

Родителите трябва да обръщат специално внимание на графата с постоянен и настоящ адрес и ако те съвпадат, коректно да го отбелязват в заявлението, в противен случай ще им излиза надпис, че има несъответствие с данните на ГРАО. Ако имат затруднения, могат влязат на сайта във „Въпроси и отговори“ и да зададат писмено питане или да изгледат видеото, което е публикувано в „Ръководство за родителя“.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да го подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) своите заявления в срок до 11 юни в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

При подаване на заявлението онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система.

При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

Данните от кампаниите през предходните четири години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен и приемът на децата не зависи от конкретния сбор на натрупаните точки. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата дава възможност родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секциите „Точки за прием“ и „Нормативни документи“.

За улеснение на родителите са публикувани „Ръководство за родителя“ и видеоклип с пример за кандидатстване.

Вашият коментар