Обявиха победителите в конкурса за младежки инициативи на Младежки център Пловдив

Победителите в първия етап на конкурса за младежки инициативи, организиран от ОП „Младежки център Пловдив“, са ясни. Жури в състав експерти, консултативен съвет и представители от екипа на центъра, единодушно избра следните кандидати:

·  „Споделяй страстта си без ограничения” – Галена Колаксъзова: серия от видеа на различни социални тематики- направление Подпомагане и развитие

·  „Мениджмънт на живота “- Илиан Пехливанов: поредица от иновативни обучения по теми за личностно развитие- направление Образование и наука

·  „Малката кибритопродавачка“ – Богомил Райков: авторски мюзикъл на социална тематика на група „Art Crew“- направление Изкуство и занаяти

· „Здравей, лято“ – Николина Заимова: интерактивни игри и дискусии по теми за младежката активност- направление Културни и познавателни активности

· „Благотворително парти с участието на “World Up“ – Таня Ангелова: развлекателно събитие в помощ на деца от уязвими групи- направление Подпомагане и развитие


Конкурсът за младежки инициативи цели да стимулира младежите от 15 до 29 години от градовете Пловдив, Сопот и Хисаря да реализират инициативи с обществена и социална значимост. Застъпените теми на събитията трябва да са свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни   пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.  Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Главните направления са пет: образование и наука, опазване на околната среда , подпомагане и развитие, културни и познавателни активности, изкуство и занаяти. Конкурсът ще се провежда на шест етапа, разгърнати в срок от 36 месеца. За този период се предвижда да бъдат одобрени и осъществени общо 40 младежки инициативи. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“. Могат да кандидатстват само физически лица, самостоятелно или в екипи, организирани неформално или в младежки клубове и съвети.

Повече информация за условията на конкурса и следващи дати можете да намерите на сайта на Младежки център Пловдив: http://youthcentre.plovdiv.bg

Проследете реализацията на победителите в конкурса на Facebook страницата на центъра:  https://www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv

Вашият коментар