Обявиха резултатите за прием в детски градини и ясли

543 деца взеха участие в проведеното на 05.10.2021 г. текущо класиране за прием в детските градини и ясли в Пловдив. От тях най-много са децата на яслена възраст – 309. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 82 деца, за втора – 101, за трета възрастова група – 38 деца, и само 13 деца кандидатстваха за четвърта група. Част от участващите в класирането заявления са за деца, които вече са записани в детско заведение, но желаят преместване – общо 52 от всички възрастови групи.

За класирането бяха обявени общо 366 свободни места, като 111 от тях за децата в яслена възраст, 96 – за първа възрастова група, 52 – за втора възрастова група, 35 – за трета група, и 72 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 146 от кандидатстващите – 71 деца за детските ясли, 27 за първа възрастова група, 20 за втора възрастова група, 20 за трета група и 8 за четвърта възрастова група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 11.10.2021 г.

Незаетите места след класирането на 5 октомври са общо 220. Следващото класиране е на 21 октомври 2021 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 12 октомври включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/

За автора

Вашият коментар