Още 62 деца се класираха в пловдивските ясли и градини

62 деца са класирани за детски ясли и градини в Пловдив при поредния прием. Това става ясно след проведеното на 25.11.2021 г. текущо класиране за прием в общинските детски заведения, в което  взеха участие 381 деца. От тях най-много са децата на яслена възраст – 206. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 73 деца, за втора – 81, за трета възрастова група – 17 деца, и само 4 деца кандидатстваха за четвърта група.

За класирането бяха обявени общо 239 свободни места, като 29 от тях за децата в яслена възраст, 73 – за първа възрастова група, 51 – за втора възрастова група, 20 – за трета възрастова група и 33 места за четвърта група.

Класирани бяха общо 62 от кандидатстващите – 14 деца за детските ясли, 17 за първа възрастова група, 26 за втора възрастова група, 2 за трета група и 3 за четвърта възрастова група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 03.12.2021 година.

След класирането на 25 ноември остават незаети общо 177 места, съответно за яслени групи – 15 места, за първа група – 56, за втора група – 25, за трета – 18 и за четвърта възрастова група – 63 свободни места. Анализите показват, че 26 от некласираните деца са записани и посещават детски заведения, но желаят преместване по различни причини.

До края на календарната 2021 година ще бъде проведено още едно класиране – на 14 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 06.12.2021 г. Предстои утвърждаване на графика на дейностите за следващата календарна 2022 г., след което родителите ще могат да се запознаят с предвидените класирания след публикуването му на интернет страницата на системата dz-priem.plovdiv.bg.

За автора

Вашият коментар