Пловдив бе домакин на национална среща на общинските приюти за кучета

Пловдив бе домакин на първата Национална среща на общините,  които имат приюти за безстопанствени кучета. По данни от Регистъра, поддържан от БАБХ, общински приюти имат едва 32 общини в страната. От всички тях, в инициативата, която се проведе в Дома на културата „Борис Христов“, успяха да се включат представители от Перник, Русе, Благоевград, Ямбол, Несебър, Кюстендил, Троян, Велико Търново, Бобов дол, Стара Загора, Сливен, Ловеч.

Инициатори на форума са пловдивското общинско предприятие ”Зооветеринарен комплекс“ и дирекция „Екология и управление на отпадъците“ към Община Пловдив, а темата бе „Добри практики при овладяването популацията на безстопанствени кучета на територията на  Република България”.

„Поставихме начало на дискусия по двата норматива, които налагат известни промени в дейността на общините и приютите за бездомни животни – Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България (2019 г.) и Наредба № 4, която трябва да даде насоки и указания за реалното изпълнение на Националната програма (2021 г.). Крайно недостатъчно бе времето в рамките на днешната среща да обсъдим задълбочено трудностите при тълкуването и прилагането на някои от текстовете“, заяви след срещата директор на ОП „Зооветеринарен комплекс“ – Пловдив Георги Божев.

„Оказа се дълъг списъкът с въпроси, които колегите зададоха, по отношение двата норматива, и които останаха без  отговори. Необходимо е синхронизиране на всички документи, които засягат темата, нуждаем се от точни указания и тълкувания по някои от текстовете. Работата ни не трябва да се базира на субективни преценки, временни решения или самоинициативи без законови основания. Темата за бездомните животни е чувствителна за всички и общините трябва да бъдем максимално изрядни. Ще оформим официално запитване към Министерството на земеделието и храните, а при следващата ни среща ще поканим представители на Министерството на земеделието, БАБХ и Националното сдружение на общините“, добави Йорданка Цонева – представител на дирекция  „Екология и управление на отпадъците“ в Община Пловдив.

„С колегите споделихме конкретни детайли от ежедневната ни работа. Беше полезно за всички да научим как всеки приют в страната е организирал дейността си от улова на кучета, през  ветеринарната им обработката до настаняването им в приюти. Коментирахме работата ни с неправителствени организации и доброволци, съществената им роля при социализиране на кучетата в приютите и намирането на добри осиновители за тях.  Впечатляващи са резултатите, които са постигнали някои от колегите – официални договорни отношения с по няколко ОЗЖ (организации за защита на животните), над 50-60 % осиновени кучета от общия годишен брой животни преминали през приютите“, обясни управителят на пловдивския общински приют  д-р Веселин Бекирски.

Георги Божев съобщи,  че за първите пет месеца на годината в Пловдив са одомашнени 100 са кучетата, а до края на годината се очаква броят на осиновените палета да бъде над 50% от общия брой на постъпилите.

Вашият коментар