Пловдив подобрява облика си в следващите години

През тази година една от най-важните дейности на Община Пловдив е свързана с разработката на Общия устройствен план, който е един своеобразен договор между администрацията и хората за облика на града за следващите 20 години. Това заяви арх. Невена Балчева, заместник-кмет „Устройство на територията и общинска собственост“ по време на годишния отчет за дейността на ресора.

Общо 240 граждани са присъствали на проведените обществени обсъждания, като предстои направените предложения да бъдат анализирани и систематизирани, като целта е да бъдат максимално застъпени в предварителния проект за ОУП. За последната година са дигитализирани планове за регулация с обща площ 490 хектара, стана ясно от изнесените данни.

Арх. Балчева заяви, че терените общинска собственост в кварталите са дисперсно разположени и все по-трудно отговарят на съвременните обществени нужди – за детска градини и ясли например. Все пак продължават усилията на Община Пловдив за придобиване на имоти за реализиране на важни обекти като пробива под Централна гара, свързващ бул. „Васил Априлов“ с бул. „Македония“.

Обследват се и се отчуждават имоти, свързани с реконструкцията  и разширението на бул. „Васил Априлов“, довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“, довеждащи водопроводи от ПС „Юг“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“, Бул. „Свобода – продължение“ в участъка от ул. „Перущица“ до ул. „Рая“,  ул. „Царевец“, бул. „Александър Стамболийски“ , Гробищен парк „Рогошко шосе“, Голямоконарско шосе, бул. „Северен“.

Приходите от наем на общински 3673 жилища са 1 422 208,97 лв., а нежилищни имоти – 730 000 лева или общо това са 2 153 000 лева. Събраните приходи от дейността на дирекция „Устройство на територията“ са 717 674,12 лв. Подготвени за продажба са 19 общински жилища на правоимащи наематели, а очакваните приходи от тях са – 1 097 697 лв.

В отчета си арх. Балчева отбеляза и дадените на концесия имоти за спорт:

– стадион „Тодор Диев“  и прилежащите му сгради и съоръжения за срок от 35 г. и инвестиция – 4 267 500 лв.

– учредяване на безвъзмездно право на „ПФК – Локомотив Пловдив – 1926“ АД, за срок от 30 год. отдаване под наем.

„Работата ни все повече е обърната към гражданите и сериозно разглеждаме техните предложения“, посочи на свой ред главният архитект Димитър Ахрянов. Специално обществено допитване беше проведено за реконструкцията на улица „Карловска“, където се планира запазване на паважната настилка и съществуващите гранитни бордюри в комбинация с вибропресовани елементи. Според предишния проект улицата трябваше да е асфалтирана.

Архитект Ахрянов не пропусна да отбележи и общественото представяне на идеята за новата визия на ул. „Иван Вазов“ със споделено движение и намаляване габаритите на автомобилния път, както и съвместната работа на Община Пловдив с Министерство на културата за опазване и обновяване на зоната на тютюневия град.

Главният архитект на Пловдив подчерта значението на стартиралата платформа за интерактивна карта и публични регистри паметниците на културата в града, които са над 700 на брой от тях над 100 са общински. Той наблегна и на създаването на Географската информационна с – ГИС система, важна за градоустройството, защото съчетава географски райони и обекти с графични и цифрови данни.

През настоящата 2020 г. Община Пловдив създаде ново специализирано деловодство на дирекция „Устройство на територията“, On-line провеждане на ЕСУТ  и работа по оn-line услуги като цяло, дейност, която ще се продължава да се развива и реализира и през 2021 година.

За автора

Вашият коментар