Пловдив с проектобюджет за 424 милиона лева

424 млн. лв. е проектобюджетът на Пловдив за тази година. Това съобщи кметът Здравко Димитров при представяне на макрорамката. От тях държавно делегираните дейности са на обща стойност  226 млн. лв. и са сериозно увеличени, заради ръста на заплатите на учителите, социалните и здравните работници и администрацията.

198 млн. лв. е размерът на Капиталовата програма на Пловдив, като 121 млн. лв. от тях са безвъзмездните средствата, които сме привлекли от европейски проекти. Инвестиционната програма в частта за инфраструктура е близо 150 млн. лв. Тя се формира от 3 източника: собствени приходи, от оперативни програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“, Норвежкия механизъм и целеви субсидии от държавния бюджет.

Държавният трансфер е 45 млн. лв.  като в това са предвидените средства за двата стадиона и изграждането на 7 детски градини и училища.

За Водния проект, който се реализира с европейски средства и се съфинансира от общината, са предвидени 62 млн. лв.

По ОП „Регионално развитие“ са заложени 38 млн. лева, които са по проекта за подобряване на градската среда и развитието на икономическата зона в кв. „Гладно поле“, както и за изграждане на социални жилища, две нови детски градини и саниране на жилищни сгради. 8 млн. лв. е размерът на средствата за реализацията на проекта  „По крепостните стени на Филипопол“ и Източната порта.

„Изграждането на нова пътна инфраструктура е приоритет на този бюджет. За тази цел в него са заделени  25 млн. лв., като сред тях са  три възлови обекта за Пловдив – пробивът „Модър-Царевец“ ,  реконструкцията на ул. „Даме Груев“ и Кукленско шосе в частта от ул. „Скопие“ до бул. „Александър Стамболийски“, допълни още кметът.

Очакваният размер на собствени приходи е 171 млн. лв.,  които са с над 10 млн. лв. в повече от миналата година. По съществените от тях са данък недвижими имоти – 26 млн., данък превозни средства – 22 млн. лв. данък придобиване – 30 млн. лв. , патентен данък – 1,3 млн. лв., туристически данък – 340 000 лв.

Приходите от наеми и продажби са 21 млн. лв., от общински такси – 60 млн. лв. и такса  битови отпадъци  – 38 млн. лв.

За облагородяването на кварталите сме предвидили над 5 млн. лв., които предоставяме директно на районните кметства, коментира още Здравко Димитров. Той подчерта, че приоритетите в проектобюджета са съставени след консултации с политическите сили, представени в местния парламент. Водени са разговори и с всеки един от районните кметове, на които те са представили своите приоритети.

За автора

Вашият коментар