Увеличават държавната помощ за туризма до 1,8 млн. евро

Размерът на държавната помощ за компаниите в туристическия сектор се увеличава от 800 000 евро на 1,8 млн. евро. Това съобщават от Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета – ХОТРЕК, на която Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация е единствен пълноправен член за България. Освен това на европейско ниво е взето и решение за удължаване на временната рамка за държавна помощ до 31 декември 2021 г.

Новият таван на помощите може да се комбинира с помощта по de minimis, която е в размер до 200 000 евро на компания за период от три финансови години, при спазване на съответните изисквания.

Освен това държавите-членки в ЕС  ще могат да подпомагат допълнително и компании с до 10 млн. евро, като отпускат средства за фиксираните им разходи, които не се покриват от приходите на фирмите. За да получат подобна помощ фирмите трябва да особено засегнати от ковид кризата – с минимум 30 на сто загуби от оборота в сравнение със същия период на 2019 г. До сега максималната сума бе 3 млн. евро.

Европейската комисия също така ще позволи на държавите-членки да конвертират до 31 декември 2022 г. възстановими инструменти (като гаранции, заеми, възстановяеми аванси), предоставени съгласно Временната рамка, в други форми на помощ, като директни безвъзмездни средства, при условие че са изпълнени условията на временната рамка.

Такова преобразуване не може да надвишава новите тавани за ограничени суми на помощта (1,8 милиона евро на компания, работеща в туристическия сектор). Целта е да се стимулират държавите-членки да изберат на първо място възстановими инструменти като форма на помощ.

Вашият коментар