Подкрепят над 2 хиляди предприятия от туристическия сектор с 30 милиона лева

Министерството на туризма одобри за финансиране 2220 заявления по схема за подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на НСИ – 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 – на стойност 30 млн. лева. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването и оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции.

Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но индивидуалният максимален размер на помощта за допустимите кандидати не може да надвишава 20% от този оборот.

Общият брой на кандидатите, подали заявления по схемата в рамките на установения срок, е 2799. Безвъзмездната финансова помощ, която всяко едно предприятие получава, е в размер на 1,14% от реализирания оборот за 2019 г. Средствата ще бъдат преведени по банков път в рамките на първата седмица на 2022 година.

Вашият коментар