Пръвръщат тържището в Първенец в хранителна борса

Общинските съветници на „Родопи” одобриха новия ПУП на стоковото тържище в село Първенец. 

Нов Подробен устройствен план ще реши  десетилетен проблем на най-голямата борса в Южна България  и ще даде възможност за развитието на тържището, като го превърне в съвременна база за търговия.

Новият ПУП обхваща зона от близо 200 декара. С него ще се урегулира територията на стоковото тържище, както и ще се даде възможност да се подобри движението вътре в борсата.

„Движението на борсата сега е изключително затруднено. Всекидневно  хиляди търговци и купувачи минават с автомобилите си.  Промените ще дадат възможност на фирмата, която управлява пазара да реализира проекти за изграждане на пътни връзки, регламентиране на входове и изходи и построяване на обходно трасе за ТИР-те, които зареждат със стока”, коментира кметът Павел Михайлов.

Проектът е съобразен с бъдещите инвестиционни намерения на акционера- „Родопи 95”.Идеята е тържището да бъде разширено и да се превърне в хранителна борса. Предстоят инвестиции във фотоволтаичен парк и свързване на канализацията с главните колектори на Първенец.

„Ще настояваме борсата в Първенец да стане обект от национално значение чрез Министерствата на земеделието и на икономиката. Това ще даде възможност дружеството да кандидатства по европейски програми и да получи финансиране”, изказа се Илия Гатев, управител на дружеството.

Пред общинските съветници той обясни , че в момента в  дружеството, което управлява, членуват над 500 фирми и над 6000 души са акционери, които са  едни от големите данъкоплатци на община „Родопи”. Освен това развитието на борсата има и социален ефект, защото осигурява заетост на хиляди души.

За автора

Вашият коментар