Превръщат Белодробна болница в хоспис за палиативни грижи

Възраждането на Белодробна болница в Пловдив и превръщането й в общински хоспис за палиативни грижи бе тема на проведената днес Кръгла маса, която се проведе по инициатива на Община Пловдив и Българското дружество по продължителни грижи и палиативна медицина. Лектори на форума бяха проф. д-р Любима Деспотова-Толева, председател на БДПГПМ, адв. Мария Пишмишева и д-р Калин Калинов, директор Дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив.

„Създаването на общински център за продължителни и палиативни грижи с хоспис срещна одобрение от всички взели участие в кръглата маса като те се обединиха около идеята, че такъв хоспис е крайно необходим за пловдивчани, които имат нужда от постоянни „палиативни грижи“.“ Това заяви д-р Калин Калинов. Той поясни, че в града има дефицит на тази здравна услуга, а в същото време сградата на Белодробна болница, дарение от Димитър Кудоглу, пустее.

Палиативната грижа е област в здравеопазването, чрез която се оказва продължителна подкрепа на хората с хронични, прогресиращи или термални заболявания.

Според д-р Любима Деспотова-Толева все повече болни ще се нуждаят от постоянни хосписни грижи.

„83 % от тези случаи ще настъпят в страни с ниски и средни доходи, каквато е България“, заяви председателят на Българското дружество по продължителни грижи и палиативна медицина. Тя благодари на Община Пловдив, на кмета Здравко Димитров и на директора на Дирекция „Здравеопазване“ Калин Калинов за оказаната помощ и изрази увереност в бъдещия успех при реализацията на идеята за създаване на хоспис.

Участниците в кръглата маса посочиха и основните проблеми при подобно начинание – липсата на медицински специалисти, както и на призната медицинска специалност. Здравната каса пък няма клинична пътека, по която да заплаща хосписните грижи освен тези за онкоболните.

„Създаването на център на такова място ще даде шанс на пловдивчани да получат едно от най-високите качества на здравеопазване“, посочи общинският съветник и председател на комисията по здравеопазване към Общинския съвет д-р Веселка Христамян.

За автора

Вашият коментар