Слави Георгиев: Кметът излъга, че няма да се продават общински имоти

Независимят общински съветник Слави Георгиев изрази мнение ден преди общинската сесия по повод дългия списък от предложения за продаване на общински терени на частници в Пловдив. Впечатление от последната сесия и утрешната прави немалкото на брой имота, които общината е гласувала да продаде на частни лица, а някои от терените са в Стария град и на ул. Карловска. Ето едно към едно неговото мнение:

Липсата на правила в общинското самоуправление води до непрозрачност, съмнения за защита на частни интереси и ощетяване на общинския бюджет. Както на миналото заседание на Общински съвет Пловдив, така и на предстоящата сесия, дневният ред е засипан с множество предложения за т.н. разпоредителни сделки, или иначе казано, продажба на общинско имущество.

Този път, за разпродажба са предложени терени на ул. „Баучер“, 273 кв.м.; бул. „Никола Вапцаров“, 401 кв.м.; ул. „Ген. Данаил Николаев“, 164 кв.м.; ул. „Порто Лагос“, 111 кв.м.; ул.“Карловска“ 45, 281кв.м.; ул. „Кричим“ 6, 236кв.м.; ликвидиране на съсобственост на ул. „Стоян Чомаков“ 14, 5/12 от имот 737кв.м., както и Актуализация на Годишната програма за разпореждане с общинско имущество, с общо 5 имота на ул. „Варна“ и ул. „Лев Толстой“ с обща квадратура от 1828 кв.м.

Всичко би било в реда на нещата, ако общинските съветници знаеха какво гласуват. Но това никога няма да се случи, до момента до който отсъства Публичен Регистър на общинските имоти и Стратегия за управление на общинските имоти. Нито един общински съветник или пловдивската общественост нямат информация какъв е масивът от общинска собственост, нито някога е поставян на дебат какво ще се случва с тези имоти и в каква поредност би се извършило разпореждане с тях, така че да е защитен обществения интерес.

Поради тези причини „играта“ се води на парче и не в полза на обществения интерес, а от частните инвеститори, които изискват да закупят определен терен от общината, а обикновено съответнтият кмет и зам.-кмет, действат като адвокати на частните инвеститори, грубо нарушавайки обществения итерес. В началото на мандата си кметът Здравко Димитров излъга целия общински съвет, като заяви, че по време на мандата му, няма да бъде продаден нито един имот. По малко от 2г., по-късно, става ясно, че лично той, а не ресорният зам.кмет е вносител на множество предложения за продажба. Частната инициатива не може и не трябва да бъде спирана, но това може да се случи, само след изготвянето на Публичен Регистър на общинските имоти и Стратегия за управление на общинските имоти. Поради тази причина, ще следвам дългогодишната си практика, да не подкрепям продажбата на общински имоти и винаги да предлагам по-висока продажна цена, в случай че мнозинството реши да одобри продажбата им.

За автора

Вашият коментар