Превръщат Спортния диспансер в Национален център по рехабилитация и спортна медицина

Новото ръководство на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина представи днес програмата си за управление и модернизация на общинското лечебно заведение. За целта са необходими 2,5 млн. лева, които ще бъдат осигурени чрез привличането на средства по различни програми, в това число и европейски. Целта е бившият спортен диспансер да се превърне в Национален център по рехабилитация и спортна медицина.

„Този център е единствен по рода си в града. Наскоро бях пациент и се убедих, че голяма част от медицинското оборудване е морално остаряло и се нуждае от подмяна, сградният фонд също трябва да се обнови и ремонтира. Община Пловдив ще продължи да помага на Медицинския център. Спортът вече напредна много, днес той е немислим без медицината, а това е място, което е помогнало на поколения пловдивски спортисти да прославят града и страната ни на най-високи форуми,“ коментира кметът Здравко Димитров.

Директорът на Медицинския център доктор Влатко Глигоров посочи, че без подкрепата на Общината центърът не би оцелял. Сега усилията на ръководството са насочени към  финансовото му стабилизиране. Той подчерта, че само за няколко месеца Спортния диспансер е показал положителни резултати и трупането на дългове е овладяно.

„Вече е осигурен Фонд „Работна заплата“  за годината, който е в размер на 35 хиляди лева. Нашата цел обаче е да подобрим и разширим медицинското обслужване, както и да осъвременим техниката и да привлечем млади и добри специалисти. За цялостното обновяване на сградния фонд и медицинската апаратура ще са необходими средства, които ще търсим по програми.

Ще предлагаме нови и атрактивни услуги на нашите пациенти. Още от следващия месец стартираме Пре-Ковид амбулаторна рехабилитация за хора, преболедували инфекцията. Вече е ясно, че усложненията от нея се проявяват по-късно и продължават месеци, затова смятам, че ще има интерес към тази програма. Предлагаме и пакетни услуги на големи фирми в региона, затова не може да се каже, че ще разчитаме на дарения, а ще изработим средствата, които са ни нужни“, заяви управителят на Спортния диспансер.

Той поясни още, че центърът вече има договорка с Медицинския колеж за работа на студенти, а е провел разговори и с Медицински университет – Пловдив за привличане на специалисти спортна медицина. 

Вашият коментар