Денят на детето е!

На днешната дата- 20 ноември, отбелязваме Световния ден на детето. На тази дата през 1959 г. на Общото събрание на ООН е приета Декларация за правата на детето. Целта на този ден е да обедини децата по целия свят и да съдейства за мира между народите. 

От нас зависи децата да се усмихват и да имат  детство, такова, каквото заслужават. Никога не трябва да забравяме, че децата носят в себе си промяната, която всички очакваме. Пазете ги и ги обичайте!

Част от Конвенцията за правата на децата, с която се предвиждат по-добри условия за живот и по-щастливо детство:

  • Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано.
  • Всяко дете има право да расте в семейство.
  • Всяко дете има право да получи образование.
  • Всяко дете има право на свобода на изразяване на мнение.
  • Всяко дете има право на свобода на мисълта, съвестта и религията.
  • Никое дете не трябва да бъде подлагано на незаконна намеса в неговия личен живот, семейство, дом или кореспонденция.
  • Всяко дете има право да бъде защитено от  държавата от икономическа експлоатация.
  • Всяко дете с умствени или физически недостатъци трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството му и поощряват самостоятелността му.
  • Всички деца имат равни права.

За автора

Вашият коментар