Исканията на асеновградчани към държавата все още чакат изпълнение

До Президента на Р. България, Г-н Румен Радев, До Председателя на Народното събрание на Р. България, Г-н Димитър Главчев, До Министър – председателя на Р. България г-н Бойко Борисов, До Министъра на МВР на Р. България, Г-н Валентин Радев, До Главния Секретар на МВР, Г-н Младен Маринов, До Кмета на Община Асеновград, Г-н Емил Караиванов

Уважаеми Господа ,

Ние, гражданите на гр.Асеновград, сме дълбоко обезпокоени от случващото се в последните дни и седмици в нашият град и в цялата държава, а именно зачестилите случаи на неоснователно и жестоко насилие от страна на представители на циганското малцинствено население спрямо българските граждани.

Ние, гражданите на гр.Асеновград, считаме, че вие – избраниците на българския народ, облечени в държавна власт, сте длъжни да осигурите сигурността и спокойствието на гражданите и опазването на тяхното здраве, живот и имущество от престъпните посегателства на лица от циганското население, както и да съблюдавате за стриктното спазване на законите на Републиката от всички лица, намиращи се на територията на България. 

Ние, гражданите на гр.Асеновград, смятаме, че в момента най-големият приоритет на държавата трябва да бъде гарантирането на законността и безопасността на всички граждани без значение от техните етнос, регилия и пол, затова настояваме:

  1. Да бъде потърсена най-строга наказателна отговорност на ВСИЧКИ лица, участвали в нападението и нанесли побой над децата-спортисти, техните треньори и родители от гр.Асеновград!
  2. Завишаване на предвидените в Наказателния кодек санкции за подобен род престъпления, като бъде премахната възможността за налагане на минимални наказания! 
  3. Абсолютно и безусловно гарантиране сигурността на гражданите на Асеновград и държавата, чрез реално увеличаване на броя на полицейските служители, осъществяващи охрана на обществения ред, борба с престъпността, предотвратяване и разкриване на престъпления в Районните управления на МВР в населените места с компактно циганско население!
  4. Подобряване на работата на службите за сигурност в държавата, чрез повишаване на кадровия подбор, обучението, оборудването и мотивацията на техните служители и адекватни законодателни промени в Закона за МВР, Наказателния Кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, в тази насока!
  5. Да се прекрати безконтролното разрастване на местата с компактно циганското  население, чрез стриктно спазване на Закона за гражданската регистрация, както и да се изработи дългосрочна държавна стратегия за реална интеграция на циганите и прекратяване възможностите за образуване големи цигански гета в населените места.
  6. Да бъдат завишени възможностите за административен контрол и налагане на адекватни санкции от страна на общинските и държавни власти при констатиране на случаи на незаконно строителство, като същото да се преследва най-строго от закона, независимо от етническия, социален и/или политически статус и положение на извършителите. Междувременно, внимателно ще следим за изпълнението на процедурата по събарянето на незаконните постройки в кв. "Лозница" в гр.Асеновград.
  7. Стриктно спазване на забраната за движение на каруци по улиците на гр.Асеновград, чрез налагане от полицейските служители на предвидените санкции в Наредбата на Община Асеновград и Закона за движение по пътищата.
  8. Незабавно започване на широка обществена дискусия, която да доведе до законодателни промени за реално интегриране на циганското население, чрез създаване на законови механизми за задължаване и принуждаване на същото да спазва законите и обществените правила в държавата.
  9. Реална промяна в Изборния кодекс, с цел пълно прекратяване възможностите за корумпиран политически и/или корпоративен вот, чрез налагане на образователен гласоподавателен ценз и завишаване на наказателните санкции при констатиране на купуване на гласове.    

Ние, гражданите на гр.Асеновград, считаме, че интеграцията на лицата от цигански произход е задължение на държавното управление, което чрез ресорните министерства на държавната власт (икономическо, социално, вътрешно и правосъдно министерства) и чрез органите на местна власт, трябва да реализират съответните мерки, чрез законово и финансовото обезпечаване на правоохранителните и правоприлагащи институции в държавата, за адекватно изпълнение на техните служебни задължения.

Ние, гражданите на гр.Асеновград, НАСТОЯВАМЕ изпълнението на посочените по-горе искания и решаването на посочените обществени и държавни проблеми да започне незабавно, при пълна прозрачност и пряк граждански контрол.

Няма да позволим умишлено протакане на посочените по-горе процеси и имитационни палеативни мерки, и НАСТОЯВАМЕ нашите искания да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, като категорично заявяваме, че ако посочените действия не бъдат предприети НЕЗАБАВНО, ще организираме протести с искане на оставките, както на кмета и целия общински съвет на общ.Асеновград, така и на ръководителите на отговорните за това държавни институции.

От гражданите на Асеновград

За автора

Вашият коментар