Изготвиха проект за зелен парк в Капана (СНИМКИ)

Фондация „Соул Сити“, която реализира през тази и миналата година редица проекти и дейности във връзка с развитието на Капана, предложи проект за парк на мястото на сцена Ядрото. 

Той е в отговор на намерението на Община Пловдив да застрои единственото отворено и свободно пространство в Капана, намиращо се по продължението на улица Загреб. 

"Визията и желанието ни е пространството да остане открито и да бъде облагородено по пример на парцели, каквито бихме открили във всеки един сходен квартал в Италия, Испания или Португалия. Типични за тях са именно озеленени площади с места за отдих, предлагащи място за музикални и творчески изяви, но най-вече атрактивна площ за културни събития и други значими обществени мероприятия", споделиха от Соул Сити.

Представеният от тях проект има за цел да покаже важността "Ядрото" да остане общодостъпно и свободно за гражданите пространство. Организаторите на Капана фест се ангажират в следващите си стъпки да  направят обществено събрание на живущите и наемателите в квартала, с цел доразвиване и финализиране на общо виждане и искане относно функционалността  и визията на "Ядрото". 

Също така иницаторите споделят, че са отворени за предложения от пловдивчани, компетентни в областта на урбанистичното планиране, които имат желанието да се включат в изграждането на един устойчив проект за пространството на улица Загреб.

Вашият коментар