Изненадващи промени в методиката за проектите за „Пловдив 2019“ седмица преди крайния срок

Само 7 дни преди крайния срок за подаване на проекти към общинска фондация „Пловдив 2019“ за финансиране, Управителният съвет промени условията за кандидатстване. Според информацията в сайта на фондацията, качена на 5 декември, са променени критериите в методиката за оценка, проектодоговорът, адекватността на бюджета и качеството на предложението. Според лаконичното съобщение в сайта, промените „обхващат и одобрените проекти от първи кръг“, макар и да не става ясно дали одобрени проекти, които обаче не отговарят на новите условия ще бъдат отхвърлени – и обратното, ако отхвърлени проекти отговарят по-добре на новите условия, сега ще бъдат одобрени.

Конкретните промени са следните – добавени са условията „Оценява се  качеството на одобрените проекти“, „Оценява се ралистичността на бюджета, спрямо предвидените дейности“. Променена е методиката за оценяването на иновативните подходи, ползването на дигитални и съвременни технологии; промена е и схемата за получаването на точки при различно съфинансиране. Добавен е и нов критерий, според който участниците в проекта трябва да бъдат „с доказани биографии и принос към културната сцена“.

Тези промени идват малко изненадващо, тъй като крайният срок за кандидатстване е едва след седмица, а кандидатите вече приключват своите проекти – тоест тепърва трябва да си преработват проектите. От решението не става ясно и дали вече подалите свои проекти организации могат и трябва да си променят кандидатурите. Буди съмнение също дали самите нови критерии, като например тези за "участници с доказани биографии" не са в подкрепа на големите, добре финансирани и опитни организации, вместо да се работи за разширяването на проекта към по-малките и неопитни участници в културния живот – липсващата връзка, участие и разбиране на проекта от широката общественост беше сред основните критики в доклада на на европейското жури, което бе публикувано само преди няколко седмици.

С конкретните условия и критерии, засега актуални към 7 декември – може да се запознаете тук.

За автора

Вашият коментар