Книгоиздатели подкрепиха служебния министър на културата Мартин Иванов

Асоциация „Българска книга“, която обединява почти всички основни и качествени български издателства, излезе с декларация в подкрепа на работата на служебния министър на културата Мартин Иванов и зам.-министър Виктор Стоянов. Според тях работата им в периода  на служебното правителство е била много добра, като са постигнати убедителни резултати в развитието на културата и по-конкретно, книгоиздаването. Дадени са конкретни примери, свързани с работата на библиотеки, функционирането на Обществен съвет по култура и кампанията „Чети с мен“.

Декларацията се появява в деня, в който граждани се организираха в протеста срещу неофициалното предложение Вежди Рашидов да застане на поста министър на културата. Самото фейсбук събитие е организирано от издателя и преводач Зорница Христова.

Декларацията на АБК, която в контекста на тези събития може да се приеме и като съвет към евентуалния бъдещ премиер Бойко Борисов за състава на новото правителство, може да прочетете по-долу:

ДО                            

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ

Относно: културната политика в областта на книгоиздаването

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

От името на Асоциация „Българска книга“, обединяваща почти всички български книгоиздатели и книготърговци, произвеждащи над 95% от книжната продукция в България, бихме искали да Ви поздравим с откриването на 43-то Народно събрание, и с успешните за представляваната от Вас партия избори, в резултат на които тя има най-голяма парламентарна група. Същевременно подкрепяме сериозните усилия, които полага ГЕРБ за постигане на съгласие за сформиране на коалиционно правителство.

Ние оценяваме високо водената от ГЕРБ политика в областта на културата. Надяваме се, след успешно сформиране на правителство под Ваше ръководство, да имате възможност да реализирате визията на ГЕРБ за извеждане на културата като национален приоритет. И конкретно в областта на книгите, да въведете модерните стандарти за библиотеките и развиете проекта „Глобални библиотеки”.

В този много напрегнат период за сформиране на правителство бихме желали да Ви представим нашата изключително висока оценка на работата на екипа на служебния министър Мартин Иванов и конкретно на ресорния заместник министър Виктор Стоянов, отговарящ за книгоиздателския сектор. Конкретно, в краткия тримесечен период беше реализирано:

–    Беше свикан и заработи реално Обществения съвет по култура и неговия секторен съвет в областта на книгоиздаването;

–    Беше окончателно изработена и пусната за обществено обсъждане Наредбата за библиотеките, което очакваме от близо 5 години;

–    Беше окончателно изработен и очакваме всеки момент да бъде пуснат за обществено обсъждане Стандарта за библиотеките;

–    Успешно се реализира проекта „Чети с мен”, който е едно от най-добрите не само в България събития за насърчаване на четенето. Паралелно бяха проведени експертни срещи, на които се бяха обсъдени и заложени конкретни стъпки за преодоляване на неграмотността и повишаване на резултатите на българските деца в международните изследвания.

С удоволствие можем да потвърдим, че през този период имаше много добра комуникация и чуваемост за проблемите на сектора и бърза реакция за решаване на по-текущи проблеми.

Надявам се да вземете предвид тази наша препоръка при обсъждането на персоналните назначения в новото правителство и Ви пожелаваме успешно реализиране на управленския Ви мандат.

София

5.11.2014 г.            С уважение:

                    Веселин Тодоров – председател на УС на АБК

Вашият коментар