Млади хора се спасяваха от крокодили в Калековец

Първото неформално обучение по проект на Програмата за подкрепа на НПО в България се включиха 20 младежи от селото

"Децата в селото се нуждаят от детски ясли", сподели Гергана Милева по време на първото неформално обучение, организирано в рамките на проекта. Тя светкавично изстреля и още няколко предложения за разрешаване на въпросите свързани с младежи. Срещата се проведе в читалището на с. Калековец пред повече от 20 младежи. Всички се обединиха около още една идея, че местата за спорт и за развлечение са крайно недостатъчни.  

Неформалното обучение продължи с игрови занимания, при които всички участници заедно се спасяваха, преминавайки през обиталище на крокодили. Нямаше изядени, а в заключение лекторът Георги Мерджанов обясни, че работата в екип е полезна не само при този случай, но и когато се търси изход от наболелите за младежката общност проблеми в селото.

"Проектът си стреми да ангажира активните млади хора и да им покаже, че техните, както и проблемите на цялата общност, могат да се решат в диалог с представителите на властта", обясни  ръководителката Йорданка Змиярова. Желанието на Земеделски младежки съюз е изграждането на работещ механизъм за обществен мониторинг на публичната администрация от страна на неправителствените организации чрез учредяване на „Младежки съвет Марица“, заяви Димитър Семков, експерт по проекта. 

В хода на проекта в продължение на 10 месеца предстои провеждане на кръгли маси с участието на Неправителствени организации /НПО/ в община „Марица“, осъществяващи дейност в сферата на екологията, на работата с хора в неравностойно положение, както и в областта на интеграцията на ромите. В тях ще бъдат поканени и 19-те читалища като средища на младите хора от общината. Ще бъдат организирани много срещи по населените места, а най-активните 40 младежи ще преминат обучение за „Младежки лидер“. 

Повече за проекта и снимки може да намерите ТУК.

Вашият коментар