Помагат на 50 човека в нужда в квартал „Тракия“

Проект  „По-добър живот в район "Тракия“ ще помага на хората през следващите 2 години. 

От първия ден на новата 2016 година ще стартира изпълнението на спечеления проект по процедура „Независим живот“, който ще осигури през следващите 2 години грижи за над 50 човека с увреждания и/или самотните хора на над 65 години, живеещи в район „Тракия“. Това съобщи районният кмет Костадин Димитров днес. 

„За да осигурим грижа за хората в нужда, които ще участват в проекта, ще бъдат назначени нови 27 човека. Те ще са основно хора, които гледат своите близки с увреждания, като това ще бъде възможност за тях да получават доходи за полаганите грижи. Сред тези 27 нови служители ще има и трайно безработни лица, които ще получат възможност за нова работа и доходи“, информира кметът на район „Тракия“ Костадин Димитров.

Новите служители ще помагат на хората в нужда за ежедневните им потребности, свързани с хигиена, хранене, приготвяне на храна, поддържане на хигиена в жилището, както ще ги подпомогнат и в социалния им живот като посещения на паркове, клубове на пенсионера, детски площадки, лечебни заведения и др. Отделно ще се назначат и рехабиилтатор и психолог, които ще предоставят специализирани услуги според нуждите на потребителите.

Проектът предвижда и закупуване на специализиран транспорт, който да осигури възможност за придвижване на хората с увреждания извън техните домове – до болнични, лечебни, социални заведения и др. „Специализираният транспорт е от изключително и жизненоважно значение за нашите съграждани с увреждания, защото ще осигури качествен и независим живот за потребителите, ще им осигури възможност да участват в социалния живот, ще насърчава потенциала им, за да бъдат приети от обществото като пълноценни личности.“, заяви районният кмет.

„Проектът има социален и икономически ефект. С него искаме да подобрим качеството на живот на хората с увреждания и на хората над 65 годишна възраст в район „Тракия“, както и да се преодолее тяхното социално изключване и бедност“, заяви Костадин Димитров.

Вашият коментар