ТЕХСИС 2020 – настъпление на млади учени, за първи път поздравления и от Брюксел

Деветата международна конференция  „Техника, технологии и системи“ ТЕХСИС 2020 предизвиква силен интерес сред млади български и чуждестранни учени
 
Около ¼ от всички 101 доклада, изнесени пред инженерната общност у нас и в още 4 балкански страни са дело на докторанти и млади научни работници. Интересът към работата на конференцията е толкова голям, че времето, определено за провеждане на сесиите не стига и се удължава до приключване на дебатите. Чуждестранните учени, участващи със собствени разработки, най-активно са участвали в работата на секция „Компютърни технологии, информатика и иновации“.
 
Тук от общо 17 доклада четири са на чуждестранни учени. Може би една от причините за активността именно в тази секция на конференцията е, че за IT специалистите работата от дистанция е по-добре позната в сравнение с другите учени от инженерните сфери.
„Считам, че извънредната обстановка, в която се провежда деветата конференция ТЕХСИС изобщо не се отразява на качеството на работата й. Авторите на доклади са отделили много повече време за виртуалното представяне на научните си тези и може би това е насока, в която ние като домакини ще подтикваме да работят и през следващата година“
 
Коментира доц. д-р Никола Шакев, зам. директор на Техническия университет – филиал Пловдив. Той счита, че нивото на ТЕХСИС 2020 през тази година не отстъпва на провежданите досега подобни научни срещи в най-престижните европейски университети. Това дава добро научно ускорение на развитието на инженерните науки в България, заключи доц. Шакев.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯТА

 
Мария Габриел – еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж в  Брюксел изпрати поздравителен адрес до деветата международна конференция ТЕХСИС 2020 и до домакините от Техническия университет – филиал Пловдив. В обръщението си към научната общност тя коментира и сегашната кризисна ситуация. Комисар Габриел подчертава, че „…научните дейности и иновации, свързани с гъвкавостта и устойчивостта на европейската индустрия са от първостепенно значение, за да се осигури навременен отговор, бързо възстановяване и подготвеност на нашето общество за сътресения“. Мария Габриел припомня, че през следващата 2021 година Европейският съюз стартира следващата дългосрочна научно-изследователска програма „Хоризонт Европа“. И пожелава на учените от ТЕХСИС 2020:
 
„Бъдете част от  общите усилия, като се възползвате от огромните възможности, които са на европейско ниво. Пожелавам на всички много ползотворна конференция с много вдъхновяващи идеи“
 
С научната конференция ТЕХСИС 2020 започват и тържествата по случай 75-годишнината на Техническия университет в София и Дните на науката във вуза. Тя е един от тридесетте научно-изследователски форума на вуза. Ректорът на Техническия университет проф. дн инж. Иван Кралов отбелязва във видеобръщение, че Дните на науката са не само най-значимото събитие от този мащаб у нас, но и в европейския научен свят.
 
„Ценно в четиринадесетите Дни на науката е богатото тематично разнообразие, включващо инженерни науки, математика, физика, икономика и стопански науки. С това събитие не само даваме шанс за изява на учени, но то е и платформа за трансфер на знания и технологии“
 
Заключава проф. дн инж. Кралов
 

Вашият коментар