Производство и доставки на енергийни продукти в края на 2020 година

Производство на енергийни продукти

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нараства производството на:

 •  твърди горива – с 12.9% до 2 209 хил. т;
 •  електроенергия – с 6.9% до 3 888 ГВтч.

Намалява производството на:

 •  безоловен бензин – с 4.3% до 90 хил. т;
 •  дизелово гориво – с 1.0% до 195 хил. т;
 •  природен газ – с 20.0% до 4 млн. куб. м.

Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През декември 2020 г. спрямо същия месец на предходната година намалява производството на:

 • твърди горива – с 15.3%;
 • пропан-бутанови смеси – с 50.0%;
 • безоловен бензин – с 38.8%;
 • дизелово гориво – с 26.7%;
 • природен газ – с 20.0%;
 • електроенергия – с 4.5%.

Доставки на енергийни продукти

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нарастват доставките на:

 • твърди горива – с 12.4% до 2 310 хил. т;
 • природен газ – с 18.9% до 384 млн. куб. м;
 • електроенергия – с 10.0% до 3 378 ГВтч.

Намаляват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси – с 13.5% до 32 хил. т;
 • безоловен бензин – с 18.4% до 31 хил. т.

Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

През декември 2020 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на природен газ  с 15.0%.

Същевременно намаляват доставките на:

 • твърди горива – с 13.2%;
 • пропан-бутанови смеси – с 22.0%;
 • безоловен бензин – с 6.1%;
 • дизелово гориво – с 2.7%.

Няма промяна в доставките на електроенергия.

За автора

Вашият коментар