Производство и доставки на енергийни продукти в края на 2020 година

Производство на енергийни продукти През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нараства производството на:  твърди горива – с 12.9% до 2 209 хил. т;  електроенергия – с 6.9% до 3 888 ГВтч. Намалява производството на:  безоловен бензин – с 4.3% до 90 хил. т;  дизелово гориво – с 1.0% до 195 хил. т;  природен … Продължение