ПУ „Паисий Хилендарски“ ще си сътрудничи с гимназия в Димитровград

Гимназията ще получи академично съдействие за разработване на специализирани избираеми модули към профилираното обучение по „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология и здравно образование“

Три факултета от Пловдивския университет сключиха споразумение за сътрудничество с Професионалната езикова гимназия „Д-р Иван Богоров“ –Димитровград. То бе инициирано от учителките Стефка Иванова (по физика) и Екатерина Костова ( по биология) и представители на Физико-технологичния факултет – доц. д-р Тодорка Димитрова и физика Георги Иванов, които посетиха гимназията в рамките на кандидат-студентската кампания. Впоследствие към тях се присъединиха Химическият и Биологическият факултети.

Споразумението беше подписано в началото на април от директора на професионалната езикова гимназия Красимир Кръстев и деканите на трите факултета – проф. д-р Невена Милева, доц. д-р Веселин Кметов и доц. д-р Соня Костадинова.

Училището ще получи академично съдействие за разработване на специализирани избираеми модули към профилираното обучение по учебните предмети „Физика и астрономия“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология и здравно образование“. Университетски преподаватели и учители заедно ще подготвят учебни програми, тематични материали, лабораторни практикуми, ще организират извънкласни дейности и обмяна на опит.

Вече стартира съвместната работа по модулите „Живите системи – биология, физика и химия в действие“ и „Бионика и биофизика“.  Беше проведена и първата онлайн среща на университетски преподаватели с училищното ръководство и ученици от 12 клас. Зрелостниците се запознаха с възможностите за продължаване на образованието си в Пловдивския университет и по-специално в трите природонаучни факултета, които имат добре изградена материална база и предлагат атрактивни нови и утвърдени бакалавърски програми. Традиционно преподаватели от тези факултети работят активно с ученици за тяхната професионална ориентация и приобщаване към академичната среда като им предоставят достъп до лаборатории,  участие в проекти, състезания, научни форуми и публични изяви. Споразумението ще допринесе за осигуряване на съвременна образователна среда и мотивиран избор на бъдещите кандидат-студенти.

За автора

Вашият коментар