Ръст на оборота в търговията на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през януари 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.8% спрямо предходния месец.

През януари 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 3.9% под равнището на същия месец на предходната година.

Месечни изменения

През януари 2021 г.се наблюдава нарастване на оборота при всички основни групи: търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (със 7.1%), търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.6%) и търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.0%).

По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 37.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 5.8%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 3.8%. Значителен спад е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 15.4%.

Годишни изменения

През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 21.8%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговия с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.9%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение (с 2.2%).

Значително намаление на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 27.3%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 8.7%. Съществен ръст се наблюдава при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 23.5%.

За автора

Вашият коментар