Родители на неприети в детска градина деца кандидатстват за компенсации

До 5 ноември 2021 г. родителите, чиито деца не са приети в детски градини в Пловдив, ще могат да кандидатстват за компенсиране на извършените разходи пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им. Със заповед на министъра на образованието и науката определената компенсация за 2021 г. е в размер на 291 лв./месечно.

За компенсациите могат да кандидатстват родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина поради липса на свободни места. На практика в детските градини недостиг на места няма, но обявените такива не винаги съвпадат с първото желание на родителите на децата.

За да се възползват от помощта родителите трябва да подадат заявление (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата) на хартиен носител в отдел „Образование“, ул. „Цариброд“ № 1 или във формат PDF на електронен адрес: education@plovdiv.bg. Заявлението може да бъде изтеглено от ТУК. След регистрация на документа, родителите ще получат входящ номер на място или на техния имейл адрес.

Важно условие е кандидатстващите да отговарят на 6 изисквания едновременно, които са подробно описани на сайта на Община Пловдив, в секция „Образование

След проверка на подадените заявления родителите ще бъдат уведомени дали отговарят на условията на Наредбата или имат отказ. Одобрените родители следва да подадат искане за изплащане на компенсациите, ведно с придружаващите документи, доказващи вида и размера на извършените разходи. Въз основа на подаденото искане средствата ще бъдат изплатени в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерски съвет. С него се утвърждават средствата и се предоставят по сметката на Община Пловдив.

За автора

Вашият коментар