Социалните партньори и работниците да участват в колективното договаряне по сектори

Социалните партньори и работниците трябва да участват в колективното договаряне на минималните заплати по сектори. Това заявяват от Европейската асоциация на хотели, ресторанти, заведения и кафенета. От ХОТРЕК приветстват основните цели на предложената директива: по-адекватни минимални заплати по сектори в цяла Европа и защита на правата на работещите.

Според организацията насърчаването на продължаването на утвърдено колективно договаряне за минимална работна заплата трябва да се случва при отчитане на различни икономически и социални фактори като данъчно облагане, възможности за кариера и обучение и социални осигуровки. И със засилено участие на социалните партньори в определянето на законоустановените минимални заплати, а конкретни права, предоставени на синдикатите не са приемливи. Позицията на европейската асоциация е, че критериите трябва да бъдат не задължителни, а пожелателни.

От асоциацията са категорични, че от предложените текстове трябва да отпадне изискването всички работници да са включени в обхвата на новите правила за определяне на минималните заплати, като според асоциацията социалните партньори трябва да могат да решат кои служители да са включени в обхвата на колективния договор, а националното законодателство да се спазва. Те не са съгласни и с формулировката за „осигуряване на упражняването на етническото право на колективно договаряне при определяне на заплатите“.

Освен това от организацията предлагат още да се заличи позоваването на правата на синдикатите, защото по този начин не се зачита разнообразието на националните системи за индустриални отношения, нито фактът, че представителството е на национално ниво, което да решава. И предлагат да не бъде определян минимален задължителен процент за сключване на колективни договори с поне 80 на сто от работещите в съответната европейска държава, както е заложено към момента в проекта на европейската директива за адекватни минималните заплати. От организацията са категорични, че подобни нива в част от страните-членки може да бъде постигнат единствено при въвеждане на типови колективни договори, което би обезсмислило ролята на социалните партньори по браншове, а правилата в този случай ще са валидни дори и за работниците, които не членуват в синдикални организации. Освен това поставянето на подобен праг ще доведе до непрестанни дискусии дали е достигнат и ще промени фокуса на реформата, подчертават от ХОТРЕК.

За автора

Вашият коментар