Учени призовават за разумна употреба на антибиотиците по време на епидемията

18 ноември е обявен от Европейския център за контрол на заболяванията като Европейски ден за повишаване на осведомеността на обществото относно антибиотична употреба.

Днес, десетилетия след откриването на първите антибиотици, те са все още са мощни оръжия за лечение на инфекциите и профилактика на някои от тях.

Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив напомня, че неправилната антибиотична употреба, включително и в условия на КОВИД-19 епидемия, води до придобиване на резистентност на бактериите към тези стратегически лечебни средства.

„Възможно е в близките години да се оформи скрита епидемия от инфекции, причинени от полирезистентни бактерии, които ще доведат до застрашаване на човешкия живот – повече, отколкото предполагаме”, казва ректорът на Медицински университет-Пловдив и ръководител на Катедра „Имунология и микробиология” проф. д-р Мариана Мурджева.

От Катедрата припомнят какво трябва да знаем. Антибиотиците се предписват от лекар. Желателно е да се направи антибиограма – тест за изпитване на чувствителността на бактерия към отделни антибиотици преди прилагането им. Антибиотиците не лекуват пряко вирусни заболявания като КОВИД-19 и грип. Те повлияват бактериални инфекции или предпазват развитието на бактерии при увреждане на организма от вирусите. Леките симптоми при КОВИД-19 и латентна коронавирусна инфекция не са показания за прилагане на антибиотици! Всеки антибиотик се прилага определена доза, път на прием и продължителност на лечение.

„Разумната употреба на антибиотиците е медицинско изкуство, което може да ограничи развитието на антибиотичната резистентност и да намали заплахата за общественото здраве. Да съхраним ефективността на този ценен ресурс в медицината – антибиотиците, за бъдещите поколения!”, казват още от Катедрата по Микробиология и имунология при Медицински университет-Пловдив.

За автора

Вашият коментар