Уникален за България проект стартира в Медицинския университет в Пловдив

Девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми на български и английски език ще бъдат реализирани по проект „ОМНИА”. Студентите ще се обучават във все по-необходимите в нашето съвремие „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медикодиагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“, „Медицина, психология и вяра“.

В рамките на проекта ще бъдат обучени около 100 магистри и докторанти, като първите студенти ще бъдат приети през академичната 2022/2023 година и завършилите успешно ще получат за първи път в България една диплома, издадена от два или три университета.

В проекта участват Медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Националният център по заразни и паразитни болести, Институтът по молекулярна биология на БАН, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Университетът по хранителни технологии, Националната спортна академия и Тракийският университет – Стара Загора.

Изпълнението на проект ОМНИА, финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е предвидено да завърши до края на 2023 година. Безвъзмездната финансова помощ по ОП НОИР и Европейския социален фонд е в размер на 4 762 516 лева. 

Вашият коментар