В Ловеч късат липа само с разрешително

Нова заповед от 1 юни издаде кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, с която забранява без издадено актуално разрешително брането на липов цвят от насаждения и единични дървета в парковете, зелените площи, вътрешно кварталните градинки, междублоковите пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи, общинска собственост на територията на Община Ловеч.

Забранява се още кастренето, чупенето, изсичането и увреждането на липови дървета на територията на цялата община. На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН.

Документът е на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.1. т. 3 и 62 от Закона за лечебните растения и чл. 5, т. 9 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община. Заповедта е връчена на служителите на отдел „Контрол и сигурност“ и на кметовете и кметските наместници на населените места в района за сведение и изпълнение.

За автора

Вашият коментар