В Пловдив купуват 10 нови паркомата

Община Пловдив ще закупи 10 нови апарата за платено паркиране. За целта вече е пусната обществена поръчка на стойност 96 000 лева с ДДС, като срокът за подаване на документи за участие е 22 февруари.

Машините ще бъдат разположени на 10 възлови места и ще осигурят по-голямо качествено, бързо и точно обслужване на хората. Поставянето им ще позволи и намаляване на месечните разходи на общинско предприятие „Паркиране и репатриране“.

„Със закупуването на тези паркомати общият им брой ще нарасне до 63“, заяви заместник-кметът Тодор Чонов. Той допълни, че в плановете на Община Пловдив са изцяло модернизиране на системата за платено паркиране, което да се осъществява само чрез машините.

Според техническите спецификации, заложени в обществената поръчка те трябва да са на български език и допълнително да дават информация на английски, френски, и немски език. Трябва да имат печатно устройство, работещо с терморолка за минимум 6500 талона, които да са на български език и да дават информация за ден, час, дата, цена, както и за начален и краен час на паркирането.

Паркоматите трябва да са снабдени с GPRS модул за връзка и предаване на оперативни и сервизни данни, както и обновяване на параметрите; възможност за свързване към съществуващата софтуерна платформа на ОП „Паркиране и репартриране” – Пловдив „Parkfolio”; централизирано управление и контрол на автоматите и ежедневно изпращане на информация за всички финансови постъпления за всеки автомат; монетник работещ с български монети и с евро.

Според документацията на обществената поръчка срокът за доставка е 90 дни, а гаранцията не може да е по-малка от 12 месеца.

Критерият за избиране на изпълнител е „икономически най-изгодна оферта” въз основа на критерия – оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП.

За автора

Вашият коментар