В Силистра и Кюстендил се ширят в големи апартаменти, в Монтана и Враца я карат по-скромно

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 4 058. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. сградите са с 81 повече, или с 10.7%, а жилищата в тях нарастват с 678, или с 20.1%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 73.9%, с тухлена – 21.6%, с друга – 3.9%, и с панелна – 0.6%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (73.6%), следвани от жилищните кооперации (16.6%). В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, сградите от смесен тип и вилите, докато броят на жилищните кооперации намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 112 сгради с 1 175 жилища, Пловдив – 108 сгради с 302 жилища, и Варна – 103 сгради със 789 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (38.3%), следват тези с три стаи (35.0%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.2%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2021 г. е 393.2 хил. кв. м, или с 31.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ се увеличава с 37.9% и достига 302.4 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 88.6 кв. м през второто тримесечие на 2020 г. на 96.9 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 205.6 кв. м, и Кюстендил – 197.4 кв. м, а най-малка – в областите Монтана – 50.8 кв. м, и Враца – 74.9 кв. метра.

За автора

Вашият коментар