В Сливен стартира инициатива за превенция на трафика на хора и киберпрестъпността

В Сливен стартира информационна кампания за превенция на трафика на хора и киберпрестъпността, за него съобщават от местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) и Спортно училище „Димитър Рохов“.

Според доклад на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от февруари 2022 г., „Интернет и комуникационните технологии доведоха до появата и бързото разрастване на улеснения от технологиите трафик на хора. Злоупотребата с технологиите се превърна в основна част от бизнес модела на трафикантите и присъства на всеки етап от престъплението – от набелязването и набирането на хора, през контрола и принудата до експлоатацията.

Основен акцент в инициативата ще бъде провеждането на информационни срещи с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес, чрез предоставяне на информация относно рисковете за децата в глобалната мрежа, с фокус методите за въвличане в трафик на хора чрез интернет и последващото контролиране на пострадалите лица.

Ще се обърне внимание на проблемите свързани с детската самота в следствие на пандемията от Covid-19 и безконтролният достъп до интернет, като едни от основните рискове за осъществяване на нежелан контакт в социалните мрежи и последващо попадане в онлайн сексуална принуда и изнудване.

С цел предостявяне на информация за възможно докладване на компютърни престъпления и заплахи в интернет, ще бъдe популяризиран сайтa на отдел „Киберпрестъпност” при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – единствената специализирана структура сред правоприлагащите органи в Република България, работеща по противодействие на всички различни форми на сексуална експлоатация и други форми на насилие на деца в онлайн пространството.

За автора

Вашият коментар