ПУ „Паисий Хилендарски“: Учебният процес ще бъде организиран по график от понеделник

Академичното ръководство на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще се съобрази с новите противоепидемични мерки, които се въвеждат със заповед от министъра на здравеопазването от 21 февруари 2022 г., както сме изпълнявали и до момента предприетите действия за ограничаване разпространението на COVID-19 на национално ниво. Това се казва в официално становище на университета по повод облекчаването на изискванията за провеждане на учебния процес във висшите училища.

Учебният процес може да бъде организиран по решение на факултетските/филиалните ръководства присъствено по график, с 50% заетост на помещенията, в които ще се провеждат лекции, а семинарните занятия или практически упражнения – при едновременно обучение на не повече от 50% от групите и без смесване на групи. Остават задължителни изискването за носене на маски от студентите и преподавателите, както и редовното проветряване и дезинфекция на учебните зали, подчертават от ръководството на ПУ. И добавят, че висшето училище е едно от малкото в страната, където от 4 януари 2022 г. функционира специализирана лаборатория за вземане на проби за антигенни и РCR тестове и издаване на сертификати.

В тази връзка е издадена и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ №РД-21-335/16.02.2022 г. в съответствие с новата заповед на министъра на здравеопазването от вчера – №РД-01-88/15.02.2022 г., за облекчаването на изискванията за провеждане на учебния процес във висшите училища. Заповедта на Ректора е публикувана в официалната интернет страница на университета.

В становището на академичното ръководство се казва още, че студентската общност на ПУ „Паисий Хилендарски“ винаги е имала пълната им подкрепа и съдействие в съвместното решаване на всички наболели въпроси, свързани с образователната среда, професионалното израстване и реализация. Отстоявали сме заедно през годините възможно най-добрите условия за обучение, труд и живот, в съответствие с високите академични стандарти, а решенията са се вземали на всички управленски нива с разбиране, гласуване с мнозинство и право на глас на представители на студентите и докторантите, добавят от ръководството. По подобен начин вече 2 години академичната общност, както и цялата образователна система в страната, успешно преодоляват предизвикателствата в реорганизацията на учебния процес в електронна или хибридна среда, в зависимост от действащата нормативна уредба и предприетите действия на здравните власти за ограничаване разпространението на вируса на национално ниво.

Като подкрепя позициите на Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в търсене на нови форми за завръщане към присъствено обучение, академичното ръководство на висшето училище в Пловдив апелира за запазването на максимално безопасна среда при протичане на учебния процес и съпътстващите го научни, културни и спортни изяви.

За автора

Вашият коментар