Важно: Вижте как може да получите данъчно облекчение от 450 лева на дете

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно само за придобитите през 2021 година доходи

Работещите родители ще имат право на нов вид данъчно облекчение през тази година. Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две – 9000 (сума за получаване до 900 лв.), а за три и повече – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.) 

Преди да представите необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, трябва да проверите данъчно-осигурителната си сметка. Ако имате неплатени задължения, следва да ги погасите, за да се възползвате от данъчната отстпъка.

При наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да стане причина родителите да не получат данъчното облекчение.

Родители, които през 2021 година са били по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител. 

Припомняме, че до този момент данъчните облекчения за деца бяха на стойност 20 лева при едно дете и 40 лева при две.

Повече за начините, по които може да използвате възможността за данъчно облекчение, вижте ТУК

За автора

Вашият коментар