4,7% са безработните в България към момента

Във връзка със зачестили публикации в медиите, че „над четвърт милион българи са без работа” Агенция по заетостта информира, че това твърдение не отговаря на действителната ситуация на пазара на труда, който остава стабилен и продължава да поддържа исторически най-ниското ниво на безработица в България – 4,7% за октомври. Към 25 ноември броят на регистрираните в бюрата по труда безработни е 158 496. За сравнение, на същия ден преди една година, т.е. на 25.11.2020 г. в бюрата по труда са установени общо 219 723 регистирани безработни. Констатира се намаление на годишна база, което възлиза на 61 227 лица или – 27.9%.

През 2020-2021 г. броят на регистрираните безработни е бил над 250 000 единствено в периода на пълен локдаун през месеците април – юли 2020 г., като най-високата стойност е достигната през май 2020 г. и е 295 453.

Механичният сбор на данните на сайта на НСИ в рубриката „Новорегистрирани безработни в бюрата по труда и постъпили на работа по области и по седмици” за периода декември 2020 г. – ноември 2021 г. не отразява коректно действителният брой на безработните. Част от новорегистриралите се в бюрата по труда през този период вече са започнали работа благодарение и на усилията на трудовите посредници и активността на работодателите. Данните на сайта на НСИ са моментни стойности, които целят по-детайлно наблюдение на реакцията на бизнеса в условията на COVID-19, но не отразяват реалността към момента. 

След отпадане на мерките на правителството за пълен локдаун в страната, нивата на регистрираните безработни бързо се върнаха до нормалните стойности – 158 000 – 160 000 към месец септември 2020 г. Оттогава се наблюдава сравнителна стабилност на пазара на труда, като техният брой се повлиява единствено от обичайните сезонни тенденции в резултат на общите икономически условия в страната.

През 2021 година най-високата стойност на регистрираните безработни е през месец януари – 229 750, което е отражение на сезонния характер на пазара на труда в България. От месец февруари до месец ноември се наблюдава непрекъснато и плавно намаление на броя на регистрираните безработни, което е показателно за възстановяването на икономиката след първоначалния шок от COVID-19 кризата. И днес, въпреки поредната пандемична вълна, нивото на безработица, което се измерва на месечна база, е с една от най-ниските стойности от съществуването на статистиката на Агенцията по заетостта.

В Агенция по заетостта няма постъпила информация за съществени масови уволнения през последните месеци, в т.ч. и през ноември. Данните към днешна дата не очертават стресови ситуации на пазара на труда, независимо от поредната COVID-19 вълна и действащите ограничителни мерки.

За автора

Вашият коментар