Вдигат възнагражденията на социалните работници?

Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна днес в София с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков. Обсъдени бяха възможностите за подкрепа  и насърчаване на социалното включване на деца и възрастни хора с увреждания.

Пенчо Милков представи актуалното състояние на предоставяните от Община Русе социални услуги. Министър Гьоков го запозна с новите моменти в нормативната база, която регламентира развитието на сектора и дава възможност за подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги.Двамата дискутираха повишаването на възнагражденията на социалните работници след влизането в сила на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Кметът на Русе представи на социалния министър идеята си за разширяване на целевите групи, които имат право на асистентска подкрепа по Закона за социалните услуги.

За автора

Вашият коментар