Веселина Александрова: Общината трябва да пази терените си в Стария град, а не да ги продава

Старият град на Пловдив все още няма нов директор, няма и обявен конкурс, а по темата се мълчи от страна на администрацията. Въпреки това в него продължават да се случват културни събития, както и да се търгува с недвижимото му имущество.

Попитахме общинския съветник Веселина Александрова за мнение по темата за избор на нов директор на Стария град, както и какво е становището й за решението да се продават общински земи на частници в архитектурно-историческия резерват.

Защо, според вас, няма все още обявен конкурс за директор на Стария град?

Тук, наистина, е интересна липсата изобщо на мнение, изразено от администрацията. Последното изказване е през юли, ако не се лъжа, в което се обяви, че до десетина дни ще бъде обявен конкурс. Тъй като условията на конкурса, които се изисква да бъдат съгласувани и одобрени от Министерството на културата, вече са одобрени. Затова до 10 дни щеше да бъде обявен конкурсът, но нямам обяснение защо месеци по-късно не е. Сегашният временно изпълняващ длъжноста директор Елена Кантарева е достатъчно удобна и няма нужда да се обявава конкурс, до такива изводи можем да стигнем. Очевидно нямат желание.
Знаете ли какви са новите условия?

Тези, които е изготвила администрацията и е предложила да бъдат съгласувани, не са публични. Някъде в публичното пространство излезе информация, че щели да бъдат подобни на предишните. Но, след като Министерството на културата са одобрили условията, топката е в ръцете на община Пловдив.

Какъв трябва да е новият директор?

Човек, който има опит в музейното дело, тъй като повечето от къщите, които са в активите на Старинен Пловдив, са къщи-музеи. Трябва да е човек, който има, ако щеш, реставраторската култура, който цени културното наследство, за да съумее да запази тези сгради за бъдещите поколения. Въпросът не е за неговия мандат, в който е назначен, да направи заведения и по подобие на Капана да раздвижим Стария град, не е това начинът. Ако това се случи, Старият град ще бъде унищожен.Какви са проблемите в Стария град последните години?

Старият град е защитена зона. В него има няколко къщи-музеи, които не биват управлявани по най-добрия начин, тъй като няма цялостна стратегия. Там директорите се сменят по усмотрение на администрацията, не се предлага никаква концепция за управлението на тези активи.

Какво му е необходимо на резервата, за да има по-активен и благоприятен живот в него?

Пловдив е туристическа дестинация, един от най-старите градове, а Старинен Пловдив е една от най-старите му части. Той пази особен възрожденски дух. Освен това там се намират археологически находки и недвижими археологически ценности, като Небет тепе, Античен театър. Това е най-ценното от историята на града ни. Тези неща трябва да бъдат запазени, реставрирани, там където може, и е недопустимо да оставяме къщи в Стария град, които са собственост на общината или са под управлението на Старинен Пловдив като културен институт, да ги оставяме да се рушат.
На предстоящата сесия, например, ние ще предадем един голям парцел за размерите на Стария град. Някога там е имало къща, вече няма, това е един празен терен. Ще се продава на дружество, което, като предмет на дейност, се занимава с хотелиерство. Тоест, там ще има хотел. Общината продава 5 от 12 идеални части, а целият парцел е 737 кв. метра. Това за Стария град е един много голям парцел. Общината продава своите части за 274 600 лева. В официалния документ пише: „Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, район Централен, ул. д-р Стоян Чомаков 14“.

Пълния документ може да видите ТУК

Какво е вашето становище по въпроса?

Аз съм против. Според мен, общината трябва да направи точно обратното. Не да продава общинските терени, а да изкупи останалите. Тъй като знаем, един от основните проблеми на Стария град, чували сме оплаквания от живущи там, че има няколко хотела, ресторанта, които организират частни и не само частни, партита, сватби и други събития, които нарушават спокойствието. Духът на Стария град е съвсем различен, а сега ще изникне още един хотел. Ще има ли паркоместа, няма ли да има паркоместа, колко коли ще пускат, въпреки ограничителната бариера? Ние сме против това предложение на администрацията и ще видим какво ще се случи в сряда, когато е общинската сесия.

Предишните условия на Община Пловдив, които бяха съгласувани с Министерството на културата, за поста в „Старинен Пловдив” бяха”:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“;

Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за култура;

Професионален опит – най-малко 3 години в областта на съответното професионално направление;

Владеене на английски, немски или френски език.

Като предимство да се счита – наличието на опит в разработването и реализацията на програми и проекти, владеенето на втори западен език, компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса – Защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за период от 4/четири/ години и събеседване;

Концепцията трябва да предлага – анализ и оценка на състоянието на Общински институт „Старинен Пловдив“; тенденции и възможности за развитие на Общински институт „Старинен Пловдив“ като културен институт; развитие и управление на Общински институт „Старинен Пловдив“ в унисон с тенденциите за опазване на културното наследство; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Общински институт „Старинен Пловдив“, пътищата за постигането им; етапи на реализацията на концепцията.

Предстоящата сесия на общинския съвет можете да гледате на живо на 13 октомври от 09:00 часа ТУК

ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Явно нямаме нужда от шеф на Стария град

Вашият коментар