Ясни са резултатите от класирането за прием в детските заведения на 3 юни

2267 деца взеха участие в проведеното на 3 нюни класиране за прием в детските градини и ясли. Най-голям дял имат кандидатстващите за яслените групи – 1098 деца. Обявените места бяха общо 1221 – 71 за яслените групи, 985 за първа възрастова група, 54 за втора, 47 за трета и 64 за четвърта подготвителна група.

В яслените групи са класирани 60 деца. При кандидатстващи 968 деца за първа възрастова група са класирани 732 деца. Останалите незаети места за първа група са 253, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 110 деца са класирани 21, а за подготвителните групи от участващите в класирането 91 деца са класирани 39.

За класираните деца е важно да бъде спазен срокът 14.06.2021 г. включително, до който родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Анализите посочват, че за приема на всички желаещи в първа група ще е необходимо част от децата да кандидатстват за по-отдалечени от местоживеенето им райони. За увеличаване на шанса за прием е необходимо родителите да се съобразят с обявените свободни места. Те могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има повече свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места за предвидените класирания през юли, август и септември. Местата там ще се освободят, след като 3-годишните деца постъпят през септември в детските градини.  Така ще бъдат осигурени с места в детските ясли и желаещите прием от тази възрастова група.

Следващото класиране е на 24 юни. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 15 юни вкл. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 22.06.2021 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 21 юни.

Постъпването на родените през 2015 и 2016 г. деца през учебната 2021/2022 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има подготвителни групи за 5- и 6-годишни деца, може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.

Вашият коментар