Започнаха записванията в Модерна академия на изкуствата „Синдикат”

Модерна академия на изкуствата „Синдикат” стартира записванията за своята нова, единадесета, учебна година. Това става след нулевата епидемиологична 2021-ва година и след като „Сдружени пловдивски творци“ със своя проект за 11-ти път спечели проект – част от Културния календар на Пловдив.

Тази учебна година е планирана да бъде във времето между месеците март и юни, 2022. Заниманията ще са присъствени, при спазване на всички изисквания. Преподавателите и ръководството имат готовност да използват в учебния процес онлайн ресурси и платформи в случай на нужда.

В Академията могат да се включат безплатно ученици от 8-ми до 12-ти клас. Записванията стават чрез сайта https://academy.bg/ , където могат да се видят условията за записване, темите на програмите, биографиите на преподавателите. Крайният срок е 28-ми февруари.

Програмите са осем – „Творческо писане”, „Графичен дизайн и фотография”, „Модерна музика”, „Съвременни визуални изкуства”, „Екранни изкуства”, „Модерни методи на мислене”, „PR и реклама в областта на изкуствата“ и новата – „Културен туризъм“. Преподаватели са проф. д-р Галина Лардева, Александър Секулов, Ина Иванова, Анета Русковска, Цанко Чавдаров, Павел Иванов, Лили Русковска, Евгений Тодоров.

Всички програми са актуализирани, всяка една от тях предлага новости. В програмата „Модерна музика“ като гост-лектор ще се включи Васил Върбанов.

Учебното съдържание е уникално за България и Европа, програмите са разработени специално за проекта. Всички теми надграждат училищните програми и не са засегнати в тях, ориентирани са към най-съвременните достижения на изкуството, творчеството, мисленето, комуникациите. Във всяка програма задължително присъстват и теми, свързани с българските достижения на съвременното изкуство.

В обучението се използват съвременни иновативни и интерактивни методи на преподаване – електронни ресурси, видео материали, уъркшопове, практически занимания, тренинги, игри, работа в група, сюжетно-ролеви игри, кооперативно обучение, проекто-базирано обучение, посещения на ателиета и културни събития. По време на учебния процес няма оценки, но учебният процес във всяка програма завършва с индивидуални или групови проекти по темите на съответната програма – разработване на инструменти за мислене, изложба, презентации за различни стилове в изкуството, снимане на кратки любителски филми, писане на есета, разработка на проекти и други.

Всеки курсист получава документ – Удостоверение, за премината съответна програма. Организаторите издават и препоръки за кандидатстване в университети.

Учениците, обхванати в проекта, са от пловдивските средни училища и гимназии. Специално внимание тази година ще се отдели към привличането на ученици, лишени от родителска грижа, чрез Комплекса за социални услуги „Княгиня Мария-Луиза“. От изключителна важност, именно в контекста на COVID-19, е участието на младите хора в програмите, свързани с културата, модерното мислене, комуникациите – като място, в което те намират смисъл, активност и позитивно развитие в нелеката обстановка на световна пандемия.

Проектът се реализира от 2011 година с подкрепата на Община Пловдив. До този момент са приключили успешно десет учебни години, през които са завършили     1 338 ученика. Събитията на Академията са достигнали до над 1 000 000 души в Пловдив и страната.

„Модерна академия на изкуствата „Синдикат” е част от усилията в Пловдив да се създаде и възпита младо, модерно, образовано поколение; креативна, образована и активна публика, млади творци и мислители.  

Пикасо е казал: „Всяко дете е творец. Проблемът е как да се запази такъв като порасне“. Това, което се постига в рамките на часовете на Академия „Синдикат“, е именно това – да се развие творческото и критичното мислене и практика у всеки млад човек.

Проектът „Модерна академия на изкуствата „Синдикат“ се изпълнява с финансиране от Община Пловдив и собствено финансиране на организатора „Сдружени пловдивски творци“.

За автора

Вашият коментар