По нов начин ще плащаме за Синя зона

Община Пловдив внедрява нови начини за заплащане и модернизира системата за паркиране в „Синя зона“. Това е записано в новата обществената поръчка, която е пусната в ЕОП преди няколко дни. Едно от условията е внедряване на мобилно приложение за услугата и заплащане на такси чрез директно таксуване на средствата от сметката на клиента в съответствие с плана за мобилни телефонни услуги или чрез директно таксуване от банкова карта, при което транзакциите ще бъдат напълно защитени.

Стойността на обществената поръчка е  близо 2,6 млн. лв. без ДДС за срок от 5 години, а участникът, избран за изпълнител на настоящата поръчка, следва да поддържа и осигурява непрекъсваеми услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на такси, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Община Пловдив. Срокът за подаване на оферти е 30 септември, а на следващия ден – 1 октомври те ще бъдат отворени от комисията.

Заплащането чрез SMS ще продължи, като според записаното в обществената поръчка, трябва да се осигури софтуерна платформа и специализирано оборудване, осигуряващи заплащането на таксите за паркиране чрез изпращане на кратки текстови съобщения и възможност за контрол на редовността на паркирането. За целта ще бъдат доставени 35 бр. специализирани устройства за извършване на инспекция по редовността на паркирането (контрольорски устройства), както и система за паркиране.

„Чрез новата система за паркиране ще можем да прилагаме по-ефективно принудителни мерки при неправилно паркиране, да управляваме служебни абонаменти, както и локалното паркиране по местоживеене, паркоматите и отчетността по продажбата на талони“, посочи заместник-кметът Тодор Чонов и допълни, че новата система ще бъде улеснение за пловдивчани и гостите на града, очаква се повишаване на приходите и спира възможността за корупционни практики.

След приключване на обществената поръчка и избор на изпълнител ще бъдат обучени служители на община Пловдив и/или ОП „Паркиране и репатриране“, които да работят със системата.

За автора

Вашият коментар