Представят нова книга за Пловдив и неговото развитие в периода 1944-1990 година

Монографията на главен асистент д-р Видин Стоянов Сукарев „Пловдивската община и изграждането на градската и туристическа инфраструктура, 1944 – 1990 г. Проучване върху институционалната, стопанската и всекидневна история на Пловдив“ ще бъде представена от доц. д-р Пело Михайлов от катедра „Туризъм“, факултет „Икономика“ на Аграрния университет.

Авторът кани всички любознателни пловдивчани на събитието, което ще се проведе на 26 април (сряда) в зала „Съединение“ на Историческия музей в Пловдив и е с начало 18.30 часа.

Присъстващите ще имат възможност да се сдобият с изданието, което не се разпространява в търговската мрежа, както и да вземат отношение по проблемите на градоустройственото развитие на Пловдив в миналото и днес, и ролята на общинската институция в него.

За автора

Вашият коментар