Представят резултатите от „Спорт в затвора – план за бъдещето“

Специалисти от България и чужбина обсъждат спорта като средство за социална интеграция

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ организира форум „ Спорт в затвора“,  който ще се проведе  на 13 септември от 11:00 часа в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора. Събитието ще събере хора с интереси в областта на социалните дейности, образованието и спорта, за да представи резултатите от проекта „Спорт в затвора – план за бъдещето“. Форумът се организира съвместно със Затвор Стара Загора.

Събитието е част от дейностите на проект „Спорт в затвора – план за бъдещето“, който се основава на препоръките, изведени от проекта „Затворници в движение“ и има за цел да изгради стратегия за спорта като метод за интеграция и личностно развитие. Спортът е средство, което партньорите по проекта използват с цел развитие на компетенции у затворниците и тяхната социална интеграция.

Координаторите на проекта са избрали да покажат спорта като средство за развитие на компетенции у лишените от свобода и нуждата от използването му като стъпало към развитие на умения за живот, заетост и реинтеграция в обществото. “Ние, от Сдружение Обединени професионалисти за устойчиво развитие,  вярваме, че спортът допринася силно за социалното сближаване между хората и интеграцията в обществото“, казва Емилия Крушков от екипа на организаторите – „Спортът в затвора може да е стъпка в посока към социална интеграция. Целта на нашия проект е да се развие дългосрочна визия по отношение на включването на спорта като метод за интеграция и социална рехабилитация. Да се уверим, че тази визия може да бъде включена в наказателната политика на национално, регионално и местно ниво и да открием и привлечем всички заинтересовани страни, които могат да подкрепят този процес.“

На форума ще присъстват водещи специалисти от България и чужбина, които ще обменят опит от дейността си, и ще изготвят препоръки за по-ефективно и интегрирано използване на спорта като средство за развитие на умения и социално включване.

Събитието е закрито за външни посетители и отворено за представители на медии,  работещи в системата на правосъдието и ГДИН; работещи в системата на социалните услуги; спортни организации и НПО, които биха искали да работят с лишени от свобода; студенти в специалности „Социални дейности“, „Криминология“, „Социология“ и други, но след предварителна регистрация и одобрение на участието от страна на организаторите, Всеки регистриран ще получи данни от изследването (на български език) и наръчник за организиране на спортни дейности в затвора.

Проект „Спорт в затвора – план за бъдещето“ е финансиран по програма Еразъм + 

За автора

Вашият коментар