Изкуствените езици – какво знаем за тях, първа част

Заех се с една нелека задача.
Да събера и напиша за това, как, защо, кога и какви изкуствени езици има по света и да напиша малко за техните създатели. На мен ми беше безкрайно интересно и увлекателно. Постарах се да го поднеса така и на вас. Това е една немалка част от намереното, но ще има и продължение. И така, напред!

LINGUA IGNOTA НА ХИЛДЕГАРДА БИНГЕНСКА
Хилдегарда Бингенска (Hildegard von Bingen) (1098–1179) е една от важните фигури в средновековната история на Германия. Тя е основоположник на религиозната мистика в немската и средновековна литература. Тя е първият известен на науката човек, изобретил изкуствен език. При това нейният проект е станал известен на широката публика. Нейният Lingua ignota (неизвестен език) е дошъл до нас в два ръкописа, съхраняващи се във Висбаден и Берлин.

За своя език Хилдегард съчинила над 1000 думи. В езика няма никакви правила. Ето няколко думи от него:

AIGONZ ‘бог’

Aieganz ‘ангел’

Ziuienz ‘свят’

Liuionz ‘спасител’

Diuueliz ‘дявол’

Ispariz ‘дух’

Inimois ‘човек’

Iur ‘мъж’

Vanix ‘жна’

Peuearrez ‘патриарх’

Korzinthio ‘пророк’

Falschin ‘провидец’

Sonziz ‘апостол’

Imschiol ‘мъченик’

Zanziuer ‘изповедник’

Vrizoil ‘дева’

Iugiza ‘вдовица’

Pangizo ‘грешник’. 

Явното предпочитане на буквата Z се обяснява с това, че в латинския език тя се среща твърде рядко и е по своему екзотична.

За своя език Хилдегард е измислила не само думи, но и азбука. Тя се е ползвала с по-голяма популярност и е употребявана и от други автори.

ФИЛОСОФСКИЯТ ЕЗИК НА ДЖОН УИЛКИНСЪН
Джон Уилкинсън (1614-1672) е живял в Англия в едно сложно и нелесно време. Бил е женен за сестрата на Оливър Кромуел и е бил епископ в англиканската църква. В своите трудове той е предложил да се замени десетичната система на изчисление с осмична, заради по-доброто делене на две. То е предлагал пенсът да се състои от 8 фартинга, шилингът – от 8 пенса, енджъла – от 8 шилинга и фунта – от 8 енджъла. Той разбирал, че това няма да е лесно и затова предложил поне да се установи стандарт в мерките. Известно е, че в основата на мерките лежат размерите на човешкото тяло. Например един фут е дължината на стъпалото на зрял мъж. Но хората са различни и е трябвало да се направи нещо за мерките. 

Редом с работата по мерките, Уилкинсън се заел с подреждане на понятията и се зародила идеята за нов език. Той поделил света на 40 класа – от общи същности (клас I) до религиозни отношения (клас XL). Вътре във всеки клас се определят родове и видове: например кучето се отнася към клас XVIII зверове, а вътре в него – към род 5 хищници и към вид 1 – куче. Как това се отнася към езика? Много просто: знаейки класът, родът и видът на всеки обект, ние можем да конструираме азбука от сивмоли за всеки от тях. Знаците на азбуката се определят така: има 40 означения за класовете, към които се добавят 9 означения за родовете и 9 означения за видовете. 

Комбинирайки елементите за обозначаване на куче (XVIII звяр + род 5 + вид 1) получаваме следния символ:

Към знаците, обединяващи в себе си клас, род и вид могат да бъдат добавяни елементи, обозначаващи граматическите категории: число, глаголно време и т.н.

Ето как изглежда молитвата “Отче наш” на езика на Уилкинсън:

ЕЗИКЪТ РО НА ЕДУАРД ФОСТЪР
През 1913 г. свещенникът Едуард Фостър (1857-1937) издава своята книга “Ru Ro: Очерк за универсалния език”, в която предлага универсален световен език. Ru Ro се състои от две части: ru – писмен език и ro – говорим език.

Писмеността на езика RO гарантира (явно за англичаните) пълно съответсвие между звуците и знаците (нещо, които ние българите отдавна имаме!).

ЛОГЛАН НА ДЖЕЙМС БРАУН
През 1960 г. В списание Scientific American се появила статия със странното заглавие Loglan. В анотацията към статията, нейният автор Джеймс Кук Браун (1921 2000) обяснява, че е създал своя нов език, съблюдавайки принципите на формалната логика, която в това време започнали активно да ползват в лингвистиката. 

Radaku da mreni u da rizdonsu (Всички хора са разумни) – пише той. В тази фраза da mreni означава човек.

С издаването на статията Браун приключил своята научна дейност и започнал постоянно да се занимава в усъвършенстване на своя нов език. Средства редовно получавал от патента на изобретената от него игра Careers, която пуснал през 1955 г.

Той основал дори институт Логлан, занимаващ се с развитие на езика. Езикът станал много популярен сред ентусиастите, но нараствало напрежението сред тях, поради това, че Браун искал да следи и котролира процеса изкъсо. В следствие през 1987 г. Боб Лешевалие и Нора Тански обявяват за създаването на нов изкуствен език, на основата на Логлан. След дълги съдебни спорове, те наричат рожбата си Ложбан и макар да се основават на едни и същи принципи, двата езика имат големи различия в лексиката.

ТИКИ ПОНА НА СОНЯ ЛАНГ
Езикът тикипона бил изобретен от канадката Соня Ланг в 2001 г. В 2014 г тя издава пълна граматика на този език “Tiki Pona: Language ot good”. Особеното за този език е, че той не изразява смисъла на речта по-добре от английския, а тъкмо обратното – прави го по-размит и отвлечен.

“Ако английският е дебел роман, то Тики Пона е леко хайку” – пише създателката му.

Ето няколко словосъчетания и техния превод:

jan suli – възрастен

telo kili – голямо животно

jan jaki – мръсен човек

soweli lili – малък плод

telo jaki – малко животно

kili lili – мръсна вода (помия)

soweli suli – сок

kili jaki – мръсен плод

jan lili – дете

Предназначението на токипона е да научи хората да разлагат мислите си на основни съставни части и благодарение на това да мислят по-философски и по-дълбоко да разберат света. Преднамерено ограниченият словарен запас го отличава от повечето други изкуствени езици и от всички естествени езици. Твърде тънки различия и нюанси не са нужни в изразяването с този език. Той е само за тренировка на ума.

ИФКУИЛ НА ДЖОН КЕХАДА
На противоположния полюс на тикипони се намира езикът ифкуил (ithkuil). През 2004 г. в Интернет своят проект е публикувал американският лингвист Джон Кихада. В 2007 г. Той предложил опростена версия на този език – илакш, а през 2011 г. е поместил окончателния вид.

Това е логико-философски език, призван да достигне високо ниво на логичност, точност и ефективност, избягвайки каквато и да е двусмисленост. Тоновете са седем, и движението на гласа, съответстващ на тях, схематично е изобразено на рисунката: отляво надясно – среден, висок, нисък, низходящ, възходящ, възходящо-низходящ, низходящо-възходящ:

Седем тона – това е твърде много, но все пак не  е невъзможно, от гледна точка на естествения език. В стандартния китайски език (путунхуа) се използват четири тона, във виетнамския и в хонгконгския китайски са шест, а в китайския диалект Гуначжоу – седем, толкова, колкото и в ифкуил. Но граматиката в този език е най-сложното нещо. В него има 96 падежа, а граматическите категории на глагола са над 20. Не е учудващо, че няма човек, който да говори този език свободно.

ЕЗИКЪТ НА СИМВОЛИТЕ
Езика на символите ние срещаме навсякъде. Това са знаците за движението и всички други обяснителни и указателни знаци в летища, гари, музеи, църкви, тоалетни, супермаркети, молове, подлези и метро, водоеми, спортни площадки, чакални, багажи, сивмолика по опаковки и етикети и т.н. Най-широко разпространената символна система е тази на пътните знаци. Интересното е, че в самото начало пътните знаци са били предназначени за велосипедистите. Е, някои смятат, че римските пътни камъни, обозначаващи километрите до някой град, са първите известни нам знаци, но аз имам друго мнение за това.

Та отначало знаците били всъщност указателни табели с надписи. Често велосипедистите били предупреждавани за стръмни наклони и неочаквани завои. И чак след разпространението на автомобилите, надписите по пътните знаци са били ориентирали към автомобилистите. Бързо се установило, че текстовите знаци са твърде неудобни за бързо преминаващите автомобили. Имало и друг проблем, често водачът можел да се окаже в друга държава и да не знае езика. Затова решили да изобразяват малки изчистени рисунки, които да означават някакъв текст. В резултат се е оказало, че пътните знаци са едва ли не единственият пиктографичен език, който се е разпространил по целия свят. Техният вид е регулиран с Виенската конвенция от 1968 г.

За съжаление, този език не може да се похвали, че е наистина универсален и общопонятен. Макар някои знаци съвсем ясно да показват какво значат, повечето от знаците все пак трябва да се учат.

Ако левите два знака са пределно ясни, то за десните два трябва обяснение:

ТРАНСЦЕДЕНТНАТА АЛГЕБРА НА ЯКОБ ЛИНЦБАХ
Един от първите известни опити да бъде създаден пиктографически език е този на естонеца Якоб Линцбах (1874-1953). В 1916 г. той издал книга в Петроград, Русия със заглавие “Принципите на философския език. Опит за точно езикознание” в която разсъждавал върху това, как трябва да изглежда един оптимален език. В 1921 г. той издава в Талин книгата «Transcendent algebra: Ideografie matematical. Experiment de un lingue filosofic» в която представя в графичен вид своя нов език, основан на символите от алгебрата.

В крайна сметка неговото начинание се оказва малка игра на мозъка, но не и универсален поктографичен език.

БЛИССИМВОЛИКАТА НА КАРЛ БЛИТЦ
Универсалният език е призван да доведе до взаимно разбиране между народите и да снижи агресията помежду им. Именно такава функция, по замисъла на автора, е трябвало да преставлява блиссимволиката.

Карл Казил Блитц, известен повече като Чарлс Блисс, попаднал в концлагер при хитлерова Германия, но успява да избяга и да се събере с жена си в далечен Шанхай. Именно там той се посветил на делото на живота си. В Китай той забелязал, че въпреки огромното разнообразие от диалекти и езици, общата система от йероглифи помага на хората в страната да се разбират добре. В 1946 г. той заминава за Австралия, където разработва своя универсален език – семанография, по-късно заменено с думата “блиссимволика”.

Чарлз Блисс умира през 1985 г. но неговата символика така и не успява да стане универсален език, който да избави света от многоезичието. Но и сега има ентусиасти, които поддържат неговото наследство. Международното общество на блиссимволиката ежегодно провежда конгреси, на които се обсъжда нейното развитие и се въвеждат нови символи. Блиссимволиката все пак се ползва при работа с хора, страдащи от разстройство на речта.

ЕЗИКЪТ ПАЛЕНЕО НА ЛЕСЛИ ЧАРТЕРИС
Пробвайте да прочетете следните две изречения, които означават “Девойката тръгна” и “Смятам да ям” – това вече не е блиссимволика, а друг пиктографичен изкуствен език – паленео.

Неговият създадел Лесли Чартерис Leslie Charteris (1907-1993) е дете на смесен брак – майка му е англичанка, а баща му е китаец. Той е автор на множество детективски романи. По един от най-известните е заснет филмът “Светецът” от 1997 г. с Вал Килмър в главната роля. Но писането на романи му омръзнало и той решил да се заеме с нещо по-интересно. Създал нов пиктографичен език паленео. Но и той не се отличава с особено удобна форма за научаване и ползване. Така и не намерих изображения с него.

ЕЗИЦИТЕ НА ТОЛКИН
Джон Роналд Руел Толкин (1892-1973) е бил не само писател, но и известен филолог. През целия си живот е изобретил няколко десетки езика, по-голямата част от които обединява в елфическо семейство. Най-известните от тях са квения и синдарин. Освен граматиката, Толкин разработва и тяхна “история”, за разлика от болшинството други изкуствени езици. За своите езици Толкин измисля и писменост, основана предимно на германските рунически знаци. Най-известната толкинова азбука е тенгвар (в превод от квеня – буква). Именно на нея е надписа върху пръстена от “Властелина на пръстените” – на Черното наречие. Черното наречие не влиза в Елфийското езиково семейство и съвсем не прилича на квеня или синдарин.

Един Пръстен, за да властва над всички,

Един Пръстен, за да ги намери.

Един Пръстен, за да ги събере заедно

И да ги заключи в тъмнина.

Основното предназначение на езиците на Толкин е да се пишат стихове на тях. Ще завърша разказа за Толкин с прървия куплет от един от най-дългите текстове на квеня, който може да се намери във “Властелина”. И без превод се вижда колко красиво и хармонично изглежда, написан на тенгвар.

“Ах! Листата се сипят като злато – дълги години безбройни, сякаш крилата на дървета. Изминаха дълги години, изтекоха, опустели като чаши със сладък мед в обширните чертози отвъд Залеза, зад синьото лоно на Варда, където трептят звездите, е песента свята, която пея.”

ЕЗИЦИТЕ В СЕРИАЛА “ИГРА НА ТРОНОВЕ
В 2005 г. в списание Time наричат Джордж Мартин американския Толкин. Действително, в цикъла си романи “Песен за леда и пламъка” той създава измислен свят със средновековен колорит, приличащ на толкиновия, в който присъстват известно количество нови езици.

Когато през 2007 г. започват заснемането на сериала “Игра на тронове”, обявяват конкурс сред членовете на Обществото за създаване на езици, което обединява много автори на изкуствени езици. За сериала бил нужен убедителен език за племето дотраки и затова решили да се доверят на специалисти. Лингвистът Дейвид Петерсън спечелил конкурса. Той създава дотракийския език, който да пасва на племето от войнствени чергари, които не слизат от седлото. Започнал от създаването на думата “дотракийци” (Dothraki), която “произхожда” от глагола dothralat “яздя”. От него се образува “dothrak” – конник, в мн. ч. – dothraki.

Вторият език, разработен от Петерсън е валирийският (Valyrian), който има няколко разновидности – класически (висок валирийски) и народен (нисък валирийски). Той напомня класическия латински и съвременния арабски и неговите диалекти. Високият валирийски се е съхранил на континента Вестерос – език, писменост и култура, от която живите езици на континента Ессос са се отдалечили твърде много.

За да не се налага постоянно да се използват субтритри, основната реч във сериала е на английски, а новите езици са употребявани тогава, когато е трябвало да се покаже расовото или класово разграничение между персонажите.

Успехът на “Игра на тронове” донесла слава на Петерсън. Той продължава активно да съчинява изкуствени езици за киното и дори е издал книгата “Изкуството на създаване на езици”. Ето някои от неговите нови езици към филми:

КЛИНГОНСКИ ЕЗИК
Лингвистът Марк Окранд създава за сериала “СтарТрек” езика на клингонците през 1980 г. Тъй като, макар и човекоподобни, клингонците са извънземни, той се е постарал езикът им да не прилича на земните, и особено на английския. Освен това е трябвало да съответства на характера на клингонците – войнствен и избухлив, и затова да изглежда заплашителен. В него има над 20 съгласни, сред които характерната tlh, Q – произнасяно дълбоко в устата, като КХ. Начинът на изграждане на изреченията е нехарактерен за земните езици и се среща много рядко в някои наречия на Южна Америка. Интересното е, че на клингонски са преведени няколко книги, например “Хамлет”.

Освен това клингонският е единствения изкуствен език, имащ честта да попадне в списъка на машинно превежданите езици. Когато през 2013 г, излиза на екран филма “Стартрек: Възмездие” компанията Майкрософт вклюва в своята система за превод Bing (която се използва и във Facebook) клингонския език. Клингонската азбука се нарича pIqaD, макар че Марк Окранд не я е създавал, а само я е споменал.

ЕЗИКЪТ НА’ВИ ОТ ФИЛМА “АВАТАР”
През 2005 г. за снимките на филма “Аватар” Камерън решил, че му трябва пълноценен изкуствен език за местното население на планетата. С неговото създаване се заел американския лингвист Пол Фромър. Научен ръководител на Фромър е бил един от най-известните типолози Бернард Комри и изглежда това намерило своето отражение в езика на’ви.

И ако езика на Толкин е интересен със своята измислена история, а клингонският – със зъботрошителната си фонетика, то прелестта на езика на’ви е в неговата граматика, съдържаща много явления, които активно се обсъждат в наши дни в линвистическата типология. За основа е послужил един от индианските езици в САЩ – не-персе, а от айнския език, на който говорят около стотина човека в Япония, са взети принципите на местоименията за лице и число. Системата на числа в на’ви също буди интерес. Свикнали сме, че има единствено и множествено число. Понякога в старобългарския език се среща и двойнствено число. Но в на’ви има и тройнствено число:

nantang ‘змеевълк’

menantang ‘два змеевълка’

pxenantang ‘три змеевълка’

aynantang ‘змеевълци (четири или повече)

Тройнственото число наистина се среща в някои езици на Океания (например в езика ток-писин), но обикновено засяга местоименията. А в на’ви, както се вижда на примера, тройнственото число присъства и при съществителните.

Мисля да приключа дотук с първата част.
Надявам се да е било интересно, в очакване на продължението, в което ще напиша за още много нови опити за изкуствен език.

Такива, като:
Новояз в 1985 на Оруел
Хорукор и птидепе на Вацлав Хавел
Звездният език на Велимир Хлебников
Езикът на ангелите на Венера
Солресол на Жан-Франсуа Сюдр
Волапюк на Йохан Шлейер
Есперанто на Людвиг Зáменхов
Междусловjански
Нюнорск
Иврит и идиш

Продължете във втора част, за да научите повече.

За автора

Вашият коментар