Стефан Николов: Нашите софтуерни решения помагат на българските компании да разрастват бизнеса си

Стефан Николов е управляващ партньор на ITC Consult, която e първата изцяло консултантска IT компания, базирана в Пловдив. Мисията на ITC Consult е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Компанията предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да подпомага бизнеса, като ефективно оптимизира ресурсите за създаване, съхранение и анализ на информация, улеснявайки бизнес процесите.

През тази година ITC Consult отпразнува своя 15-ти рожден ден, заедно с клиенти и партньори. Българската компания продължава да реализира успешни проекти в страната и вече прави своите първи стъпки към разширяване на бизнеса и неговото позициониране на международния пазар.

Какви са софтуерните решения, предлагани от Вашата компания и как те могат да бъдат полезни за бизнеса?

Компанията ни внедрява и управлява решения от клас ERP, като наш основен партньор е софтуерната компания ERP.BG, която е разработчик на платформата ERP.NET, както и BI решението Power BI на Microsoft.

ERP системата е съвкупност от инструменти и функции, които позволяват на бизнеса да обедини цялата информация в една база от данни и да автоматизира различни рутинни задачи за по-голяма ефективност и надеждност. Крайната цел на внедряването на ERP система е да освободи екипа от излишни задачи и да ги насочи към работа по дейности, които биха довели до по-голямо развитие и генериране на повече стойност за клиентите. Това, което прави ERP системата наистина уникална, е нейният капацитет да оптимизира всички бизнес процеси. Тя представлява цялостно решение за мобилност и растеж на бизнеса, предлагащо различни функционалности.

Business Intelligence (BI) се отнася до практиките и технологиите, използвани от организациите за събиране, обработка и представяне на стойност от съществуващата информация. Всичко това е свързано с преобразуване на данни и разбиране на ключова информация за по-добро вземане на бизнес решения с помощта на визуализации, отчитане, прогнозен анализ и други функции.

За какви компании са подходящи софтуерните решения, които предлагате?

Решенията, които предлагаме дават голяма добавена стойност, както на стартиращи и малки фирми, така и на средни и големи компании и предприятия. За всяка от тях съществуват различни специфични предимства – от обслужване на клиенти до ефективни операции,  от максимизиране на производителността до намаляване на разходите за операции и други. Чрез осигуряване на бърз и последователен поток от информация между бизнес отделите и единна база данни, нашите софтуерни решения позволяват по-бърза координация между служителите, което води до подобрена ефективност и по-висока производителност. ERP системите съхраняват всички важни данни, като например списъци на доставчици, материали, оперативни процеси и други, които могат да бъдат достъпни от всички съответни членове на екипа за създаване на последователност и координация в работните процеси, спестяване на време и подобряване на производителността.

Какво е водещото при избор на подходящо софтуерно решение за управление на дейността на дадена компания?

Процесът на внедряване на ERP може да варира в широки граници за всяка фирма. Обикновено софтуерните решения са мащабни и гъвкави спрямо организацията. Въпреки това, конкретна операция или критични бизнес данни трябва да бъдат прецизно следени и е възможно да изискват промени в софтуера. Внедряването на такъв тип софтуер за управление на бизнеса е ефективно решение, което оказва благоприятно влияние върху всички нива в дадена компания.

Най-важно е да бъдат съобразени настоящите изисквания за функционалности, които да бъдат налични в системата, както и да се помисли за това какво би било необходимо при разрастването и развитието на бизнеса. Друг важен фактор е гъвкавостта на една система и степента, в която е способна да отговаря на нуждите за различни типове бизнес и различни стилове на управление.

Как компанията да избере подходяща фирма, която да ги консултира и да реализира внедряването на ERP система?

ERP системата често е една от най-големите инвестиции, която всяка компания трябва да направи в определен етап от развитието си. Внедряването на такъв тип софтуер за управление на бизнеса е ефективно решение, което оказва благоприятно влияние върху всички нива в дадена компания. Изборът на подходяща система несъмнено е от огромно значение за крайния резултат и това е факт. Но не по-малко важно е от кой тя ще бъде внедрена – в практиката има не малко случаи на повторни внедрявания на същата система, в същата фирма, но от друг внедрител, с коренно различен резултат. Важно е клиентите да изберат партньор, който притежава достатъчно опит при внедряването на съответния клас бизнес софтуер и работи по утвърдена методология при изпълнението на проектите.


Има ли бърза възвръщаемост инвестицията в ERP
система? Какви са ползите?

ERP системата помага на бизнеса да намали общите оперативни разходи, тъй като ръчните, отнемащи време процеси се заменят с автоматизирани, рационализирани процеси, които дават информация в реално време. Този тип софтуерни решения пoзвoлявaт нa ĸoмпaниите дa пocтигнaт пълeн ĸoнтpoл нaд вcичĸи acпeĸти oт cвoя бизнec. C ERP системата те могат дa фopмиpaт пълнa пpoизвoдcтвeнa ceбecтoйнocт, ĸoeтo им дaвa пo-гoлямa гъвĸaвocт пo oтнoшeниe нa цeнooбpaзyвaнeтo и възмoжнocт дa peaгиpaт пo-лecнo нa пaзapнитe пpoмeни.

Когато една компания внедри ERP система е най-естествено да очаква възвръщаемост на инвестицията. Тази възвръщаемост често е под формата на увеличени печалби и производителност, благодарение на по-ефективни процеси, надеждна информация и по-добър контрол. В този смисъл, възвръщаемостта на инвестицията е видима още през първите месеци след внедряването и продължава в дългосрочен план.

Как се развива пазара след появата на COVID-19, какви са Вашите наблюдения?

Наблюдава се увеличен интерес към различните софтуерни решения за управление на бизнеса и това е нормално – голяма част от компаниите имаха възможност да работят само онлайн. Бъдещето е в дигитализацията и мисля, че пандемията затвърди това твърдение.

Офисът на компанията Ви се намира в Пловдив. Има ли достатъчно експертни кадри във Вашия бранш?

В основата на нашия бизнес са консултантите – тяхната работа е свързана с реинженеринг на бизнес процеси, внедряване на системите, тяхната поддръжка и развитие. Профилът им е икономически, като в същото време имат задълбочени познания, свързани с информационните технологии. Предвид спецификата на бизнеса ни, обикновено отделяме значителен ресурс за да обучим кадрите в компанията – някой от тях са дошли при нас буквално от студентската скамейка. Има недостиг на кадри в нашия бранш, за това активно работим и в тази насока – компанията ни е сред партньорите на единствената магистратура в България, която представя методологията на внедряване на бизнес софтуер от клас ERP и е изцяло практически ориентирана. В магистърската програма „Бизнес софтуер и ERP платформи“, създадена от ERP Academy в партньорство с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), ние водим курс по ERP и даваме възможност на обучаващите се да се докоснат до платформата ERP.NET и да решават реални бизнес казуси.

Вашият коментар