Стефан Николов: Нашите софтуерни решения помагат на българските компании да разрастват бизнеса си

Стефан Николов е управляващ партньор на ITC Consult, която e първата изцяло консултантска IT компания, базирана в Пловдив. Мисията на ITC Consult е фокусирана върху оптимизиране на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в информационни ресурси. Компанията предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да подпомага бизнеса, като ефективно … Продължение