Най-голямата тайна на Библията

Библията е най-известната книга в християнския свят. Доколкото знам, тя е и най-издаваната. Преведена е на кой знае колко езика и четена в катедрали, църкви и домове векове наред. И макар да има нюанси в превода, казаното в нея е старателно превеждано да означава точно, ясно и конкретно онова, което изисква канона на църквата. И ако за живота на Ешуа (Исус), наречен от гърците Христос, може да намерим разни интерпретации и тълкувания, то не можем да кажем това за първите изречения, които четем, отваряйки свещената книга.
Тези от СТАРИЯ ЗАВЕТ, книга първа – БИТИЕ.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА НА БИБЛИЯТА СЕ СЪДЪРЖА В ТЕКСТА НА ГЛАВА ПЪРВА ДО ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
Това са само няколко десетки изречения! Тези четири глави са отпечатани едва на първите два или три листа от Библията! Това са първите три листа от цялата тази дебела, написана объркано и монотонно скучна книга. Ще помествам последователно кратък текст от четирите глави, защото често ще го цитирам.


И така, да започнем.
В глава Първа се описва как БОГ създава света, в който живеем, за шест дена и как на седмия си почива. В глава втора, друг бог, наречен вече не просто БОГ, а Господ Бог, създава ОТНОВО човека.
Как така?
Нали в първа глава четем, че БОГ създал човека по свой образ и подобие, и го създал мъж и жена. И след като ги създал им рекъл – ПЛОДЕТЕ СЕ И МНОЖЕТЕ СЕ, овладейте ЗЕМЯТА и господствайте над ВСИЧКИ животни и твари. Ако отворите която и да е Библия ще видите сами – така пише!

Тоест, от първа глава разбираме следното:
след като създава човека по свой образ и подобие, като мъж и жена, той им дава да владеят ЦЯЛАТА земя и им казва да се плодят и множат.

Разрешил им да се хранят от всяко растение, що дава семе по ЦЯЛАТА земя. Това е много важно!
А на седмия ден решил да си почине.

Помествам тук почти всичко от Първа глава.

Разлистваме на Втора глава.

В нея е написано, че Богът, наречен тук вече Господ Бог, сякаш не е свършил това, което е написано в първа глава и се захваща отново да сътворява човека, „защото нямало кой да обработва“ земята. Но тук той създава човека вече от земната пръст, вдъхнал му живот и той станал жива душа.Тук няма “по свой образ и подобие”, а пръст, буквално кал, на която се вдухва душа.

Ето как е написано:

След това този Господ Бог създава Едем (райска градина, някъде на Изток), в която НАСТАНЯВА човека (който все още е един и дори не е уточнено, че е мъж) и му указва с кое да се храни и кое категорично да не яде.
Нека припомня, че в първа глава всичко бе дадено на човека, на мъжа и жената, за храна – по цялата Земя.
А във втора глава Господ Бог за Адам (а в последствие и за Ева) е ГОСПОД-ар, а те са негови роби (раба божия). Защото са създадени от кал, а не „по негов образ и подобие“, както е написано в първа глава. Този човек от кал е заселен тук, в Градината, да я обработва и да я пази. Не му е дадено да владее целия свят и не му е казано да се плоди и размножава, както в първа глава, а и няма с кого. Все още.

И тук започва най-интересното! Забраната човекът да не яде от плода на дървото “за познаване на добро и зло” е съпроводена със заплаха, че ако вкуси от него ще умре. След това Господ Бог решава, че му е нужен помощник и създава от реброто му, докато спи, втори човек. Защото “не се намери сред животните помощник, нему подобен”. Помощник за какво?! В този момент в текста се споменава, че първият човек вече е мъж, а вторият е жена. Тя се нарича жена затова, защото е взета от мъжа си?! Невероятна логика!

И се споменава, че те били голи, но не се срамували. Но змията объркала цялата идилия, като им обяснила, че не само че няма да умрат, ако ядат от забранения плод, но и че ще придобият познания и ще станат „като боговете, знаещи добро и зло“.

Кои богове? Те колко са? Нали уж е бил един?
Може би се има предвид тези хора, които БОГ (в първа глава) създава по свой образ и подобие и населява по цялата земя да се множат и да я владеят – тези, които вече живеят ИЗВЪН ЕДЕМСКАТА ГРАДИНА?
От срама на двамата, които си покрили гениталиите с листа, този Господ Бог разбира, че са яли от забранения плод – тоест познали са кое е добро и зло. Това не прилича ли на усилията на днешните учени и инженери да научат роботите да разпознават добро и зло в отношението си към хората?
Междувременно този Господ Бог в един момент нарича мъжа Адам. Кога му дава име и защо Адам, не се разбира, но вече е така. Затова пък, Адам е този, който дава име на партньора си – Ева. Защото щяла да бъде майка на всички живеещи.
Живеещи къде? Жители на  Градината?
Защото извън нея вече може би има население, което БОГ създал по свой образ и подобие (а не от кал) и то се множи и владее Земята. Онези хора – създадени на шестия ден.

Текстът на глава Трета:

А МОЖЕ БИ БОГЪТ Е ЕДИН, НО ЗА ТЕЗИ ДВАМАТА ОТ ЕДЕНСКАТА ГРАДИНА ТОЙ Е ГОСПОД…АРЯТ (ИМ)?
И те затова са раби божии, докато създадените в шестия ден „по Негов образ и подобие“ хора са тези, които го славят. Те са негови чеда, създадени да се плодят, за които има всички подходящи условия да овладеят Земята – избранниците на Бога. Защото той тях не ги е създал „в грях“, а „по свой образ и подобие“.
Това за греха се втълпява на всички онези, които са подлъгани, че са поколение от Адам и Ева.
Да, ама не!

Адам и Ева са изгонени от Едемската градина.
Илюстрация към Библията от Гюстав Доре.

Но да продължим.
В глава Трета пише, че за да „покрие срама им“, този Господ Бог направил дрешки от кожа на своите творения, но ги изгонил от своята лаборатория и им казал “оправяйте се сега, като много знаете!” И казва на Адам, че “ето, стана като един от Нас (?!) – позна добро и зло“.

Кои са тези Нас, на които Адам е заприличал? Или има няколко Бóгове, на които и той е заприличал? А може би е заприличал на всички онези човеци, които първият БОГ е създал по-рано – тези от Първа глава?

Първият син на Адам и Ева се оказва убиец, убива родния си брат. От завист. Завист, която този Господ Бог предизвиква с различното си отношение към даровете, които двамата братя му поднасят. И защо те му поднасят дарове? Това дарове ли са или продукцията, която му отглеждат – единият земеделец, а другия – овчар?Може би са създадени да му работят като роби, тоест – роботи?

Каин вече намисля да убие брат си
Илюстрация към Библията от Гюстав Доре

Разбирайки за убийството на Каин, този Господ (който поясняват в Библията, че също е Бог), неговият господар (или работодател) не го укорява. Не, не го укорява, а му казва, че ЗЕМЯТА го проклина, задето е поела кръвта на брат му. А Господ Бог дори напротив – ще го закриля, като го успокоява, че няма да позволи да му посегнат. Когато Каин се опасява, че ще бъде убит за това престъпление от “всеки, който ме срещне”, този Господ Бог го уверява, че ще го защити и дори “туря на Каина знак, да не го убие никой”.

Интересно кой ли ще го убива, нали той е първото поколение на земята – от Адам и Ева? Поне така ни уверяват. Тоест на Земята в този момент са само той, майка му и баща му. А, може би това не е така. Може би тук отново става дума за тези, създадените по образ и подобие от онзи другия БОГ от първа глава? Подобните нему (на БОГ), значи ли това, че те също са богове?
Богът, наречен Господ уверява Каин, че за всеки, който го убие, ще има седемкратно наказание. Кой ще го убива, след като той е третия (след майка си и баща си) човек на Земята?! И какво означава седемкратно наказание за убийство на Каин? Седем пъти ще бъде убиван убиецът на Каин ли? Пълен абсурд!

Но затова Каин срещнал жена (си), от която родил син, синът му народил деца и така нататък …. приказката продължава. А откъде си е “намерил” той тази жена, да не би да е сестра му? А синовете му откъде и те са си намерили жените? Кой ги е раждал тези жени – те чии деца са? Или са им сестри?
ОЧЕВИДНО в самото начало на библията е описано създаването на човека, който е БОГОПОДОБЕН. В Първа глава създателят е наречен БОГ. А как е изглеждал този човек може да видим по всяка антична статуя на мъж или жена.

Така са изглеждали човеците, създадени по образ и подобие от БОГ, описано в първа глава. Оттогава досега генът им се изражда, дегенерира. Явно първите хора са били като боговете – подобни Нему. Живеели са много дълго и са били силни и със свръх-качества. Останали са в митовете и легендите. Докато днес човечеството е смес от чест и мерзост, достойнство и подлост, любов и алчност. Твърде далеч от „образа и подобието Му“.

От Втора глава нататък, в Библията се описва някакъв експеримент в Едемската лаборатория за създаване на подобие на човек, което очевидно се създава с цел да върши определена работа. Там вече свещенодейства Бог, наречен Господ. Това Негово творение (от кал) явно е било силно манипулирано и ограничавано. Било е защитавано след като е грешило, за да може да вреди на богоподобните люде, населени вече „навред по света“.
Този експеримент на човешко създание не е бил предназначен да се размножава и да има деца. Въпреки това се намира “змия”, която да му поднесе знанията за това и той все пак пръква отрочета, които формират народ. Народ, пълен с генетични аномалии и болести, изроден максимално и вечно гонен от човеците, там където се е заселвал. Народ, силно вярващ, че е избран от Господа(ря) Бога, за определена мисия на Земята.

Един ден този народ е повярвал, че сред тях се е родил така дълго чакания техен Месия. Но когато установил, че той е от онези другите, богоподобните, го е разпънал на кръст, за да покаже на всички, че и те са смъртни. Той пък им показал, че не е точно така.

Йешуа Назаретянинът (което е обет, а не име на град)
Илюстрация към Библията от Гюстав Доре

Този народ ни е пъхнал в ръцете книгата, и ни е създал религията, с която да оплакваме този наш син, мъченически жертван от тях на олтара. Така, както Каин е поднесъл в жертва родния си брат. Защото освен жертвоприношения на своя си Бог, наречен Господ, този народ не е програмиран за друго.
И това е написано на първите листове от тази книга!
За този, който има очи да види истината в прочетеното.

Йешуа Назаретянинът в синагогата.
Илюстрация към Библията от Гюстав Доре
.

ДОПЪЛНЕНИЕ
В глава Седма от БИТИЕ има още една подсказка, към досега описаното. След като в глава Шеста се изброява родата на Каин, глава Седма започва така:
Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери. Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.“
Тук, най-вероятно, под „човеци, които раждали дъщери“ се подразбира (на)рода на Адам и Ева. И тъй като по план е трябвало да протича дегенерация, то дъщери в поколенията му са се раждали повече. Някакви „божии синове“ са били очаровани от красотата им и са ги взимали за жени. Може би това са били хората, създадени от БОГ по „негов образ и подобие“ в шестия ден – богоподобните.
Така постепенно семето им се е израждало и те започнали да живеят по-кратко, а живота им да става по-нечестив. Което разочаровало БОГ и той решил да предизвика ПОТОП, за да изтрие от лицето на Земята това, що е създал.
„В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох – човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадох.
“ 
Изглежда експериментът с „човеците“ от Едемската лаборатория е объркал плановете на БОГ-а и се е наложило рестарт на системата.

Ноевият ковчег след Всемирния потоп.
Илюстрация към Библията от Гюстав Доре
.

ПОСЛЕСЛОВ
От всичко казано до тук следва, че християнската религия ни е наложена, за да ни заблуди, убеждавайки ни, че Христос е дошъл да изкупи нашите грехове и да „спаси“ нашите души. Само че, това съвсем не е така. Ешуа (Исус) е дошъл да спаси душите на потомците на Адам и Ева, които са живеели в множество грехове. Те са разбрали, че не е като тях и са го разпънали. Всички други народи сме потомци на онези, създадените в шестия ден „по Негов образ и подобие“. Всички ние трябва единствено да славим нашия създател, а не да се кланяме и да се молим, като негови роби. Затова вярата се нарича право-славие.
А робите са потомците на едемските създания Адам и неговата Ева. Исус сред тях е проповядвал, някои са го последвали и след смъртта му са се самоназовали негови ученици. Те започнали да проповядват учение, което излиза извън пределите на тяхното племе, защото в него това учение не е намерило разбиране.
Разпространението и налагането му сред народите, които са славели боговете си, е довело до множество кръвопролития и братоубийствени жестокости, защото е било удобно на управляващите, правейки ги още по-богати. За да се утвърди, това учение присвоило думата „православие“ като своя. Утвърждавайки робското отношение на човека спрямо бога, то създало условия за робовладелския строй и последвалите го човеконенавистни системи.
И ако някой се чуди дали това не противоречи на неговата вяра, нека прочете моята публикация РЕЛИГИЯ И СЪВЕСТ.

За автора

Коментари (1)

  1. Интерсна статия.
    Проверете този човек който има уникални позания относно библията. Mauro Biglino

    Отговор

Вашият коментар