Заявките за Национална награда „Христо Г. Данов” се подават до 22 май

Министерството на културата и Община Пловдив обявиха отворена покана за подаване на заявки за участие в конкурса за ежегодната Национална награда „Христо Г. Данов” – 2023 г., за принос в българската книжовна култура. Срокът за подаване на заявките е до 22 май 2023 г. включително.

Националната награда „Христо Г. Данов” е учредена от Министерството на културата и Община Пловдив през 1999 г. и се присъжда ежегодно по случай 24 май. Съгласно утвърдения Статут на наградата на конкурсен принцип ще бъдат определени и връчени награди в осем категории: „Българско издателство”; „Автор на българска художествена литература”; „Преводач на художествена литература”; „Автор в областта на хуманитаристиката”; „Автор на издание за деца”; „Художник или дизайн и оформление на книга”; „Представяне на българската книга” и „Библиотечно дело”. Министърът на културата връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура.

В конкурса за наградата могат да участват физически и юридически лица. За наградата се кандидатства само с първи издания и нови преводи. За участие в конкурса се подава предложение по образец съгласно Приложение № 1 към Статута. Образецът е публикуван на сайтовете на Министерството на културата и на Община Пловдив при обявяването на конкурса.

Обявяването на наградите пред обществеността се извършва на тържествена церемония в град Пловдив. Поименният състав на журито се обявява при връчването на наградата.

Пълните условия са регламентирани в Статута, който, заедно с формуляр за участие, може да бъде изтеглен от сайтовете на Министерството на културата или Община Пловдив.

За автора

Вашият коментар